Monthly Archive for: ‘Sierpień, 2016’

Foto Sxc Grandma 420115 900 600

Wykorzystaj talenty

  W Ewangelii św. Mateusza 25,14-30 Jezus opowiada przypowieść o talentach. W historii występuje pan, który wyrusza w podróż...
Plakat Gra Miejska 27 08 2016

Gra miejska na zakończenie wakacji!

Zapraszamy wszystkich chętnych w sobotę 27 sierpnia, startujemy spod "Blaszaka" w Otmęcie. Szczegóły oraz...
Foto Sxcmen 887501 900 600

Codzienna ewangelizacja

  Przyznawanie się do Boga to nasz obowiązek i przywilej. Bożym pragnieniem jest to, by wszyscy ludzie byli zbawieni. My...
Foto Sxc Prayer 888757 900 600

Moc modlitwy

  Modlitwa powinna być stylem naszego życia. W 1 Liście do Tesaloniczan 5,17 znajduje się nakaz byśmy nieustannie się modlili....
Foto Sxc Michelangelo 71282 900 600

Bóg się nie wycofał…

Bóg nigdy nie wycofał się z miłości, którą obdarzył cię jeszcze przed twoim poczęciem. Chociaż byłeś grzesznikiem ślepym i...

© 2014 tylkojezus.pl