Błogosławieństwo

Sxc Hu Br0

Błogosławieństwo to szczęście, dobrodziejstwo, przychylność objawiające się w wymiarze nie tylko materialnym, lecz także duchowym, których źródłem jest Bóg. Można je przyjmować i dawać, modlić się o nie dla siebie i innych oraz dzielić się nim. Bogu zależy na tym byśmy nieśli innym Jego błogosławieństwo (Rdz. 12:3), dlatego powinniśmy wzywać Jego imienia i błogosławić naszym bliskim, współpracownikom, braciom i siostrom oraz tym, którzy są nam nieprzychylni.

Bóg postawił przed nami dwie drogi – drogę błogosławieństwa i drogę przekleństwa – od nas zależy, którą z nich wybierzemy. Jeśli będziemy dobrze życzyć każdemu w każdym czasie, nasze błogosławieństwo pomnoży się i wróci do nas, a przede wszystkim przemieni nasze serca.

Modlitwa błogosławieństwa powinna stać się stylem naszego życia, czynnością, która nigdy w nas nie ustaje. Lb.23,20 mówi, że Bóg jest tym, który błogosławi i nikt nie może tego zmienić. Bycie narzędziem błogosławieństwa to Jego wola względem każdego z nas. W tym celu Bóg również wypełnił nas błogosławieństwem (Ef. 1:3) i chce je pomnażać, dlatego z ufnością możemy oczekiwać i spodziewać się go w naszym życiu.

Spotkanie modlitewne 9.10.2014 r.

© 2014 tylkojezus.pl