Bóg jest pełnią

Sxc Hu Fot Ale Paiva

Bóg jest kompletny i pełny, nie ma w Nim żadnego braku. W Nim też mieszka cała pełnia (2 Kor. 2,9). Bóg jest większy niż nasze wyobrażenia o Nim, dlatego warto Go ciągle poznawać. Stwórca jest kompletny, pełny, nie ma w Nim żadnego braku! Boża pełnia widoczna jest w każdym wymiarze, np. w miłości, przebaczaniu, mocy, chwale:

Ps76,5 “Jesteś pełen światła – potężniejszy niż góry odwieczne.”

Ps86,5 “Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.”

Kompletny i pełny jest również stworzony przez Niego świat.  Jeśli Bóg coś stwarza, robi to w sposób idealny. Każde Jego dzieło takie właśnie jest – ty również! Bóg stworzył wszystko do pełni. Wszelki brak pojawia się na świecie i w naszym życiu w konsekwencji naszych – ludzkich – decyzji. Bóg stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje do pełni, a naturalna próżnia nie istnieje, gdyż od razu jest czymś napełniana. Podobnie jest z naszym życiem i różnymi jego aspektami, dlatego jeżeli nie wypełnimy ich Bogiem, to te puste miejsca zostaną zajęte przez diabła i grzech.

Czego pełne jest twoje serce?

Czego pełne są twoje oczy, uszy?

Mędrzec wydobywał dobre rzeczy ze skarbca swego serca (Łk. 6,45), a co wypływa z twojego wnętrza? Możesz być pełen Ducha Świętego – jak Paweł – lub pełen nieprawości – jak mag z Cypru (Dz. 13,6-12). Pan jest pełen miłosierdzia, łaski, przebaczenia,światła…..Zapraszając Jezusa stajemy się pełni łaski jak Maryja, Szczepan i inne postaci biblijne:

Dz6;8: ” Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.”

Pozwól Bogu, by cię wypełnił, a wtedy w twoim sercu nie będzie miejsca na zazdrość, nieczystość, gniew itd. Jeżeli otworzymy swoje serce przed Jezusem i Jego słowem, doświadczymy prawdziwego życia w pełni, bo Słowo Boże to kanał, którym możemy się napełniać Duchem Św., radością i pokojem (Ef. 5,15-21).

Napełniamy się, kiedy błogosławimy sobie, gdy kładziemy ręce na dzieci, męża, żonę… Bóg powołał Nas do życia w pełnej radości (1J1.3-4), a ten świat zrobi wszystko, byś nie był pełen tego, co Boże, poprzez kłamstwo (J15;9-11).

Mówienie o Bogu, słuchanie Jego słów jest kanałem do napełniania się Bożą radością. Zatem słuchajmy, ogłaszajmy, bo jesteśmy naczyniami w Jego ręku!

 

Spotkanie modlitewne – 31.07.2014 r.