Bogu oddaj chwałę!

Fot Sxc Hu Lusi   Fot 03

Większości z nas znany jest wiersz Jana Brzechwy pt.: ,,Samochwała”. Jaką mądrość kryje w sobie, bo czyż nie podobni jesteśmy do tytułowej bohaterki? Nieraz próbujemy robić coś po swojemu, swoimi siłami, by na końcu stanąć w podziwie dla siebie.

Ale czy tego pragnie Bóg?

Bogu zależy na relacji  z nami. Wszechmocny pragnie, by tylko Jemu oddawać chwałę w duchu i prawdzie. “Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec” Ewangelia Jana 4, 23-24.

Jak żyć, by oddawać chwałę Bogu?

Odrzućmy kult własnej osoby, który jest dziś bardzo na czasie. Kiedy coś robisz, nawet dla Królestwa Bożego, nie chwal się, bądź w ukryciu, a Bóg odda tobie. Staraj się być prawdziwy, rezygnuj z udawania, bierz odpowiedzialność za swe czyny i decyzje.

Dziękuj nawet jeśli masz niewiele, a za autora każdego twego sukcesu uznawaj Jezusa. Wskazywanie na siebie jest dziecinne, oddawanie Bogu chwały powinno charakteryzować dojrzałego chrześcijanina.

Słowo zachęty z 29.05.2016 r.