Bojaźń Boża

Foto Sxc Hu 589953 60906481

Bojaźń Boża to właściwa postawa wobec Boga, pełna szacunku, poddania, zależności i posłuszeństwa.

Ta postawa nie ma nic wspólnego ze strachem (1J.4,16b-18). Bojaźń Bożą należy rozumieć jako nieustanną świadomość ciągłej obecności Boga przy nas, świadomość tego, że Bóg cały czas jest przy nas – widzi nas i zna nasze myśli. Jeżeli będziemy mieć taką świadomość, rzadziej będzie zdarzało nam się grzeszyć i będziemy potrafili dokonywać dobrych czynów w ukryciu, czyli w taki sposób, by nikt oprócz Boga o tym nie wiedział (Mt.6,2-6).

Nie zdobędziemy się na taką postawę bez pokory, a owocem pokory jest bojaźń Pańska (Prz.22,4). Bojaźń Boża rodzi się również, gdy czytamy Biblię, która mówi o wielkim, pełnym miłości Bogu, a także podczas przybywania z bogobojnymi ludźmi. Jeżeli chcemy, by bojaźń Boża była w naszych sercach, musimy się też o nią modlić. Czy jednak warto zabiegać o taką postawę, uczyć się jej? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć, czytając biblijne księgi mądrościowe (ks. Psalmów, Syracha, Mądrości). Są one pełne obietnic dla tych, którzy boją się Pana – tacy ludzie nie zaznają biedy i niczego im nie zabraknie, doświadczą od Pana ocalenia, będą długo żyli w błogosławieństwie, zdobędą mądrość, osiągną pokój i radość serca, będą chodzili Bożymi drogami i przy Panu znajdą nasycenie.

 

Spotkanie modlitewne 18.06.2015 r.

© 2014 tylkojezus.pl