Boża obecność

Fot Sxc Hu Bha100710

Boża obecność to przestrzeń przebywania z Bogiem, miejsce, do którego każdy z nas ma dostęp. Bóg nie jest ograniczony czasem i przestrzenią, dlatego nie sprawia mu trudności być przy nas cały nieustannie. Jednak my możemy być tylko w jednym miejscu w danym czasie i to od nas zależy, jakie to będzie miejsce. Sami decydujemy o tym, czy wchodzimy w Bożą obecność czy raczej oddalamy się od Niego i uciekamy.

Doświadczenie Bożej obecności jest jedynym lekarstwem dla człowieka i jedynym miejscem, w którym może dokonać się przemiana. Jeżeli w twoim życiu nic się nie zmienia, to znaczy, że za mało przebywasz w Bożej obecności. Kiedy spotykamy się z Bogiem, wchodzimy w duchową przestrzeń Królestwa Bożego, w której jesteśmy zwycięzcami (1J. 2,12-14). Aby to spotkanie było możliwe, musimy mieć gotowe, wyczekujące serce (1P.4,7).

Relacja z Bogiem opiera się na duchowych zasadach (J.4,24), ponieważ tylko w taki sposób możemy Go poznać. Wchodząc w Bożą obecność, jesteśmy bezpieczni, diabeł nie ma do nas dostępu.

Żywe spotkanie z Jezusem to niezwykły czas, z którego możemy czerpać motywację i siłę do działania. To czas, w którym możemy doświadczać prawdziwego szczęścia, bo „dobrze jest być blisko Boga” (Ps. 73,28)

 

Spotkanie modlitewne – 27.11.2014r.

© 2014 tylkojezus.pl