Boże, co mogę dla Ciebie zrobić?

Foto Sxc Prayer 708389 900 600
Posłuchaj nagrania

 

„Boże, co ja dzisiaj mogę dla Ciebie zrobić?”

To pytanie, które powinno pojawiać się w naszych modlitwach. Często zdarza się, że prosimy o coś Boga, np. o zdrowie, nawrócenie kogoś bliskiego, poprawę relacji w rodzinie, lecz Bóg nie zawsze sam rozwiązuje ten problem. Nie robi tego, ponieważ chce użyć do tych rzeczy nas. Dlatego modląc się, powinniśmy również pytać dobrego Ojca o to, co my mamy w tej sprawie zrobić.

W Ewangelii św. Jana 15,16 Jezus mówi, że On sam nas wybrał i przeznaczył do wydawania owoców, do wykonania konkretnych zadań. Jeżeli będziemy szli i przynosili owoc, to Ojciec da nam wszystko, o co Go poprosimy.

Jezus często szedł na miejsc ustronne, by się modlić i pytać Ojca o to, co ma robić, choć był z Nim w stałej łączności. My tym bardziej powinniśmy zadawać Bogu pytanie: „Co ja mogę dziś dla Ciebie zrobić?”. Kiedy już będziemy to robić, ważna jest również nasza czujność i gotowość, by wyzyskiwać chwile sposobne (List do Efezjan 5,16), robiąc to, czego Bóg od nas oczekuje w różnych codziennych sytuacjach.

Wiara jest twórcza. Pytając Boga o to, co możemy dla Niego zrobić w dziedzinie ewangelizacji, zaczynamy się w nią angażować.  Stawianie przed Panem takiego pytania przynosi wiele korzyści: przychodzimy wtedy przed tron Ojca, uczymy się uważnie Go słuchać, jesteśmy czujni na Jego głos w ciągu całego dnia, stajemy się wdzięczni, widzimy Boga działającego w znakach i cudach. To stwarza nam też okazję, by poddać refleksji każdy swój dzień i wyciągnąć wnioski.

Warto więc pytać Boga: „Co ja mogę dla Ciebie zrobić?”.

 

Słowo zachęty z 15.09.2016 r.