Boże obietnice

Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Foto Sxc Love Castle 1042980 900 600
Posłuchaj nagrania

 

Co widzisz, patrząc na krzyż?
Uwolnienie, miłość, moc, wolność, otwarte niebo, zwycięstwo…

Czy wierzysz, że to wszystko jest dla ciebie?
W Słowie Bożym jest ponad 8000 obietnic, które są darem dla wierzących. To moje i twoje dziedzictwo. Bóg jest prawdomówny, nie wycofuje się z raz danego słowa: “Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jest jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił?” (Księga Liczb 23;19).

Czasami na wypełnienie obietnicy musimy poczekać. Bóg nie zawsze daje nam coś do ręki, ale na wyciągnięcie ręki. Ci, którzy wierzą i sięgają po obietnice, zobaczą ich realizację. Z 60000 tys. Izraelitów tylko dwóch weszło do ziemi  obiecanej. Co jest twoją “ziemią obiecaną”? Bóg dał klucz Jozuemu i nam go też daje. Weź to, co zrobił Jezus i zacznij ogłaszać kim jesteś w Jezusie i co w Nim masz! Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Każdego dnia, niezależnie od okoliczności stój pewnie na Słowie Bożym, czytaj je i ogłaszaj. To czy wzbudzisz w sobie wiarę, zależy od ciebie.

W Liście do Rzymian 10;8-10 czytamy: “Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych- osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia”.

Zbawienie z greckiego to również ochrona, uzdrowienie, bezpieczeństwo, uwolnienie. Bożą wolą dla ciebie jest to, byś z tego korzystał.

Słowo zachęty z 1.09.2016 r.