Boże prawdy

Fot Sxc Hu Leocub

Bóg stworzył nas na swój obraz. Jesteśmy orłami przeznaczonymi do wysokich lotów. Ale często myślimy o sobie, że jesteśmy kurami stworzonym do dziubania ziaren nisko na ziemi, bo świat wychował nas i traktuje jak kury. Żeby zacząć wznosić się jak orzeł, musimy odrzucić kłamstwa i przyjąć Boża prawdę.

Jednym z kłamstw jest to, że nic ci nie wychodzi, wciąż upadasz. Ale Boża prawda brzmi tak, że Bóg nie złamie trzciny nadłamanej, On przebacza grzechy i daje motywację, by iść dalej. W Psalmie 139 jest napisane, że jako Boże dzieło jesteś kimś wspaniałym. Jezus cię wykupił swoją krwią, bo cię kocha i akceptuje. On chce byśmy przyjęli wartość, jaką mamy w Nim. Kolejne kłamstwo mówi, że nie jesteśmy wybrani, że tylko nieliczni mają dostęp do Boga i mogą Mu służyć. Ale Bóg mówi inaczej: każdy ma w sercu pragnienie bliskiej relacji z Nim, a On chce to pragnienie zaspokoić. On chce do nas mówić i z nami przebywać. Trzecie kłamstwo jest związane z tym, że wydaje nam się, iż ziemia jest naszym domem. Ale nasza ojczyzna jest w Niebie (List do Filipian 3,20). Diabeł chce byśmy jak kury dziobali ziarno na ziemi, podsuwa nam mnóstwo zajęć i pracy. Prawda jest taka, że wszystko: rodzinę, pracę, dom itd. mamy tylko na chwilę. Innym kłamstwem jest odizolowanie, a Boża prawdą to, że mamy żyć blisko siebie. Przed rozłożeniem skrzydeł powstrzymuje nas lęk i strach, które są destrukcyjne. One sprawiają, że tracimy sprzed oczu Boga i cel, jaki nam wyznaczył.

Nie musimy się bać, bo Bóg jest z nami (Księga Izajasza 41,10). Wiara wypiera strach z naszych serc i sprawia, że możemy rozwinąć skrzydła i wznieść się wysoko.

Słowo zachęty z 30.06.2016 r.