Boże prowadzenie

Fot Sxc Hu Nickilby

Gdzie można spotkać Boga?

W Ewangelii według świętego Jana10;3-4 Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem, który zna swoje owce, woła je po imieniu, a one idą za Nim, bo rozpoznają Jego głos. Każdy z nas może usłyszeć z ust Boga słowa zachęty, pocieszenia, a kiedy trzeba słowa przestrogi lub napomnienia.

Jeśli zignorujemy ten głos, który nierzadko wypowiadany jest przez usta innych wierzących, pozbawiamy się mocy Bożej.
Z Bogiem można się spotykać w różnych momentach, miejscach, okolicznościach:
-na osobności Łk 5;16
-podczas spotkań modlitewnych wierzących Hbr10;25
– w miejscu służby- powołania,
– w czasie doświadczenia.

Miejsce Bożego powołania jest szczególne. Bóg tam jest, wypełnia swe obietnice i strzeże cię. Tam też dzieją się ,,wielkie rzeczy”i dlatego diabeł nie daje ci spokoju. Jeśli nawiedzi cię pokusa, by uciec z miejsca powołania, popatrz na Jezusa, który nie odpuścił sobie! Niech twoją reakcją będzie jeszcze większa gorliwość w służbie Bogu. Bóg ufa, że w trudnym czasie będziesz Mu wierny.

Spotkanie modlitewne – 8.05.2014r.