Boże skarby w ucisku

Fot Sxc Hu Anbra33

Ucisk to taki czas, w którym wyrabia się – ważna dla chrześcijanina na każdym etapie życia cecha – wytrwałość. Ma ona wiele synonimów np. cierpliwość, nieugiętość, trwanie mimo trudności, jest też przeciwieństwem ucieczki.

Często w czasie trudności towarzyszą nam naturalne reakcje, ale Słowo Boże zachęca nas, byśmy ten czas wykorzystali jak najlepiej, szukając Bożych skarbów (Rz 5:1-5). Jeśli uważamy, że doświadczenia jakie na nas spadły, są karą, czymś złym, to zmieńmy myślenie! W czasie tym, nie
musisz być cierpiętnikiem- masz wybór jak do niego podejdziesz. Bóg powołał Cię do życia w pokoju, więc zachowaj go! Nie trwaj też  bezczynnie, czekając aż wszystko się „jakoś” ułoży.

Ucisk związany jest z krzyżem, który był po coś. Jeśli uważasz, że to co Cię spotyka jest złe, to znak, że ofiara Jezusa, jest pozornie tylko ważna dla Ciebie. Może zmagasz się dziś z jakąś trudnością. Nie bądź w tym sam, bo oskarżyciel zrobi wszystko, by Cię zniszczyć poprzez strach, myśli samobójcze, oskarżenia itp. Spróbuj uciec do Boga, by On był jedynym schronieniem. Nie bądź też niezależny od innych, którzy są gotowi Ci pomóc.

Diabeł chce wykluczyć nas z życia duchowego. Kiedyś uciskał całą wspólnotę, teraz uderza w poszczególne jednostki. Jeśli widzisz kogoś w ucisku, nie odwracaj się plecami, nie oceniaj i nie twórz scenariuszy, dlaczego go to spotkało. Bądź gotowy wysłuchać tej osoby, podejmij trud walki modlitewnej za nią.Ucisk to nie kwestia ludzkich działań, przeciwnik Boga chce zrujnować życie Jego Dzieci.

List do Rzymian 5.3-5
,,…chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość- wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”

Spotkanie modlitewne – 13.11.2014r.

© 2014 tylkojezus.pl