Boży zamiar

Sxc Hu Fot Tijmen

W 18 rozdziale Księgi Rodzaju zostało opisane niezwykłe spotkanie oraz budząca zdziwienie rozmowa, która odbyła się między Bogiem a Abrahamem. Bóg oraz dwaj aniołowie przybrali ludzką postać i przyszli do Abrahama, by oznajmić mu, że pomimo podeszłego wieku zostanie ojcem.

Następnie Jahwe wysłał aniołów do Sodomy i Gomory, a sam w tym czasie oznajmił Abrahamowi swój zamiar zniszczenia tych miast z powodu ciężkich grzechów ich mieszkańców. Abraham, wiedząc, że jego bratanek – Lot – osiedlił się w Sodomie, podejmuje dyskusję z Bogiem, która ma na celu zmienić Boże zamiary. Po odważnej licytacji Abraham zyskuje obietnicę od Stwórcy, że jeśli znajdzie w Sodomie dziesięciu sprawiedliwych, to cofnie karę i nie zniszczy miast. Tymczasem aniołowie wysłani do Sodomy zostali gościnnie przyjęci przez Lota, a od pozostałych mieszkańców doznali wielkiej niegodziwości. Aniołowie zapowiedzieli mieszkańcom karę wyznaczoną im przez Jahwe i wyprowadzili Lota z miasta, na które chwilę później spadł deszcz siarki i ognia.

Pod wpływem tej historii może rodzić się w nas wiele pytań i wątpliwości: Czy rozmowa Abrahama z Bogiem miała sens? Czy zatem warto żebyśmy się modlili? Dlaczego Bóg wysłał aniołów do Sodomy, choć będąc Wszechwiedzący, wiedział, co się tam dzieje? Rozmyślając nad tą historią i szukając odpowiedzi na powyższe pytania można dojść do ciekawych wniosków:

  • Bóg jest dobry i miłosierny. Okazuje się dużo bardziej łaskawy niż Abraham, który prosił o ocalenie dziesięciu sprawiedliwych, a Bóg, znajdując tylko jednego sprawiedliwego, uratował go i dla niego jednego uczynił wyjątek. Specjalnie posłał aniołów do Sodomy, nie po to, by zobaczyli, jak tam jest, lecz by pomogli Lotowi wydostać się z miasta;
  • Boże plany są dla nas lepsze niż nasze pragnienia i wyobrażenia;
  • Celem modlitwy jest zbliżenie się do Boga, poznanie Go i zmiana naszych serc, a nie zmiana Bożej woli;
  • Bóg chce stać się nam bliski, pragnie relacji z nami, dlatego pozwala nam ze sobą dyskutować czy nawet licytować się. Warto zatem „wgryzać się” w historie biblijne, gdyż one pozwalają nam lepiej poznać Boga i odkryć Jego charakter.

 

Spotkanie modlitewne – 14.08.2014r.