Buduj na Słowie Bożym

Foto Sxc Bible 428947 900 600
Posłuchaj nagrania

 

W Ewangelii według św. Mateusza możemy przeczytać słowa, które nie należą do łatwych i przyjemnych. “Nie każdy, kto mówi Mi: Panie, Panie! wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7;21). Bóg nazywa mądrymi tych, którzy wypełniają Jego wolę. Nie w naszym gadulstwie jest siła, ale w praktycznym zastosowaniu Bożego słowa.

Werset dalej, przedstawione są dwie postacie. Z pozoru bardzo podobne. Jedna i druga postawiła dom. Różnica polegała na tym, że dom pierwszego człowieka, zbudowany był na skale, a dom drugiego na piasku. Pewnego dnia
przyszła burza- doświadczenie, nowa sytuacja, jakieś wyzwanie… Oba domy musiały się z nią zmierzyć, ale tylko jeden, zbudowany na właściwym fundamencie nie runął.

Czy twój dom, budowla życia jest przygotowany na burzę?

Wszystko, co budujesz na swoich możliwościach, doświadczeniu, wiedzy, pieniądzach, bez Jezusa, wcześniej czy później runie.

Nie bądź głupi!

Nie wykonuj samowolki budowlanej! Jest projekt dla twego życia. Najlepszy architekt- Bóg ma plan dla twego życia, zapytaj Go, co masz robić. A kiedy usłyszysz Jego wolę, to wykonaj ją, wprowadź w czyn choć jedne słowo, a doświadczysz przemiany.

 

Słowo zachęty z 21.07.2016 r.