Być jak Boży bohater

Fot Sxc Hu Mart1n

W Biblii jest wiele postaci, których cechowała pewna postawa, której się przyjrzymy. Jedną z tych osób jest Judyta. Kiedy król Nabuchodonozor postanowił podporządkować sobie naród izraelski, odcinając go od źródła wody, Izraelici wystraszyli się. Zaczęli się zachowywać tak, jakby zapomnieli kim są. Owa dzielna kobieta, postanowiła rozprawić się z Holofernesem, który był narzędziem w ręku Nabuchodonozora. Podniosła donośny głos do Boga Izraela, ogłaszając Jego potęgę i siłę. Modlitwa ta była zwycięska od początku do końca. Inną postacią był Dawid. W imię Boga stanął do walki z tym, który urągał Bogu- z Goliatem.

Judyta i Dawid przyjęli postawę zwycięstwa, przekonania, że stoi za nimi Jahwe Niezwyciężony. Stań w takim miejscu jak oni. Nie ulegaj przygnębieniu, zniechęceniu, bo jesteś skazany jako Dziecko Boże na zwycięstwo. Nie schodź z pola walki, nawet jeśli na swej drodze spotkasz Goliata czy Holofernesa.

Co jest twoim Goliatem?  Może życiowe porażki, choroba, relacje z ludźmi, konfrontacja z kimś…?

Pamiętaj,że jesteś reprezentantem Boga na ziemi, duchowym Izraelem, za którym stoi Bóg. Podejmij wyzwanie duchowej walki ze zmęczeniem, wątpliwościami, chęcią ucieczki itp. Może zastanawiasz się dlaczego są w twym życiu sprawy, z którymi sobie nie radzisz. Zastanów się czy stoisz we właściwym miejscu i czy walczysz skuteczną bronią. Jeśli chcesz prowadzisz zwycięskie życie, musisz walczyć duchową bronią: modlitwą, postem, imieniem Jezus, charyzmatami, uwielbieniem, ewangelizacją…

Ef6.11-18 Jak wygląda twoja walka?Czy korzystasz z broni jaką dał ci Bóg?
,,Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy
kto słaby niech powie:,,Jestem bohaterem”.  Joel4.10

 

Spotkanie modlitewne 5.02.2015 r.