Co jest bardziej korzystne – dawanie czy branie?

Fot Sxc Hu Svilen0011

Oceniając swoje życiowe osiągnięcia, zazwyczaj bierzemy pod uwagę to, co otrzymaliśmy i to, co mamy. Z tego powodu często wpadamy w pogoń za tym, by mieć jeszcze więcej, skupiamy się na sobie i naszych potrzebach. Jednak Bóg inaczej patrzy na nasze życie, dla Niego miernikiem naszych osiągnięć jest to, ile z siebie daliśmy: czasu, zaangażowania, wysiłku, modlitw, ale również pieniędzy czy innych rzeczy materialnych. Dając, powinniśmy brać przykład z ubogiej wdowy, która dała Bogu wszystko, co miała na swoje utrzymanie (Mk.12,41-44). W J.13,34-35 Jezus mówi nam, że po miłości ludzie rozpoznają, że do Niego należymy, a przecież dawanie to okazywanie miłości w praktyce. Umiejętność dawania z siebie świadczy o dojrzałości chrześcijańskiej, uwalnia z chciwości i postawy nastawionej na branie oraz zapala innych do dawania. Ponadto pomaga dostrzegać te wszystkie cenne rzeczy, jakie mamy w Jezusie i z wdzięcznością dzielić się nimi z innymi.

Spotkanie modlitewne – 27.02.2014