Co jest Twoim celem w życiu? – nagranie

Fot Sxc Hu Je1196
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2015/11/2015_11_05_Co_jest_Twoim_celem_w_życiu_WWW.mp3″ display_style=”1″ icon_before=”im-icon-accessibility” icon_after=”im-icon-accessibility”]Posłuchaj nagrania[/button]

 

Czy wiesz po co żyjesz? Jaki jest twój cel w życiu? Cel to ambicja, ale też przeznaczenie do czegoś.
Dzieci często pytają: „Dlaczego mam coś zrobić? Po co?”, ponieważ pytanie o cel jest naturalne i fundamentalne. Nie możemy jednak sami odpowiedzieć sobie na pytanie o cel naszego życia, bo to nie my jesteśmy twórcami. Jedynie nasz Stwórca – Bóg zna cel naszego istnienia. W Iz. 49,1-2 możemy przeczytać, że Bóg powołał nas dla siebie, do relacji z Nim. Celem naszego życia jest poznawanie Boga, życie przy Nim w obfitości i osiągnięcie zbawienia. To Bóg wyznacza nam cel, drogę i kierunek, w którym mamy biec po nagrodę, czyli życie wieczne (Fil.3,13-14).

Utrzymanie zbawienia nie jest jedynym celem naszego istnienia na ziemi. Bożym celem jest nasz rozwój i codzienne realizowanie Jego woli.
Czyje cele realizujesz w swojej codzienności: Boże czy swoje własne? Czy twoje cele są splecione z celami Kościoła? Cele wyznaczają kierunek i determinują życie. Jeżeli będziemy się w nie wpatrywać, to przetrwamy trudności, które staną nam na drodze. Bóg w różny sposób objawiał ludziom swoje cele: Pawłowi – nagle i niespodziewanie (Dz.9,1-5), Esterze –etapami poprzez otwieranie kolejnych drzwi (Est.4,14), Jeremiaszowi – od urodzenia (Jer.1,5), Józefowi – stopniowo przez rosnącą świadomość. Każdemu z nas Bóg również będzie objawiał Swój cel. Jeżeli żyjesz, to znaczy, że nie wypełniłeś jeszcze swojego celu.

Cel naszego życia jest skrojony na miarę Boga – to nie realizowanie naszej „prywaty”, ale poznawanie Jezusa, głoszenie ewangelii i robienie tego, co będzie miało znaczenie w wieczności.

Słowo zachęty z 5.11.2015 r.