Codzienna ewangelizacja

Foto Sxcmen 887501 900 600
Posłuchaj nagrania

 

Przyznawanie się do Boga to nasz obowiązek i przywilej. Bożym pragnieniem jest to, by wszyscy ludzie byli zbawieni. My wprawdzie nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przekonać człowieka do Boga, ale to, co możemy w tej sprawie zrobić, to głosić ewangelię. Dlatego nie musisz się bać, że użyjesz niewłaściwych słów czy argumentów, że powiesz za mało lub za dużo. Każdy z nas jest przeznaczony i uzdolniony do tego, by opowiadać o Jezusie i Jego dziele zbawienia (1 List do Koryntian 1,5-6).

Jednak każdy człowiek ma swój własny sposób głoszenia ewangelii, zgodny ze swoimi predyspozycjami i możliwościami. Opowiadaj o Bogu zgodnie z tym, jak On sam cię uzdolnił i wyposażył. Prawdziwy chrześcijanin przyznaje się do Boga tam, gdzie jest. Głoszenie ewangelii to nie tylko mówienie, ale też bycie świadectwem, trwanie w świętości, życie zgodne ze słowem Bożym. Kwestia głoszenia ewangelii powinna być czymś, czym żyjemy i o czym myślimy na co dzień. Bez tego wpadniemy w pustą religijność, będziemy jak martwa gałąź, która nie wydaje owoców, a Kościół stanie się kołem wzajemnej adoracji.

Ludzie wokół nas potrzebują Jezusa, choć może często wstydzą się i boją do tego przyznać. Nie zdają sobie sprawy z tego, że czeka ich śmierć. My zostaliśmy powołani, by ich ratować – w Księdze Przysłów 24,11 jest napisane: „Ratuj wleczonych na śmierć, wstrzymaj rózgi, by nie zabijały”.

 

Słowo zachęty z 18.08.2016 r.