Czy badasz swoje serce?

Foto Sxc Heart 1698840 1280
Posłuchaj nagrania

 
“Bardziej niż czegokolwiek strzeż swego serca, bo z niego wywodzi całe twoje życie” Księga Przysłów 4,23
Z serca człowieka wypływa źródło, które oddziałuje na innych. Nasze myśli, emocje, decyzje budują wnętrze serca.

Czy przyglądasz się swemu sercu?

Czy diagnozujesz jego stan?

Czy zestawiasz jego stan z Bożym obrazem?

W pogoni życia, w wielości zadań jakie mamy do wykonania można zaniedbać najważniejsze badanie- swego serca. A co za tym idzie, można stać się obojętnym na Boży głos, znudzonym życiem w wierze, samowystarczalnym, “ślepym” na Boga. Jeśli zachorowało twe serce i masz odwagę, by to przyznać, wróć do Tego, kto jest ratunkiem dla ciebie.

“A kiedy ktoś się zwraca do Boga, zasłona opada” 2 List do Koryntian 3,16

Bóg jest najlepszym kardiologiem. Wróć do relacji z Nim, przeglądaj się w Jego słowie i tak trwaj każdego dnia!

 

Słowo zachęty z 19.01.2017 r.