Dążenia

Sekcja łucznicza RC Tarcza

Każdy człowiek jest inny. Jako ludzie różnimy się pod wieloma względami, mamy odmienne gusty, zdania, pasje… Taka różnorodność jest dobra. Są jednak kwestie, w których – jako chrześcijanie –  winniśmy być jednomyślni. W czym zatem ma się przejawiać ta jedność? Na pewno w myśleniu i działaniu na rzecz Królestwa Bożego – spraw Pańskich.

Święty Paweł w liście do Filipian 2;5 nawołuje do jedności dążeń, wspólnoty ducha, zbieżności pragnień i miłości . Wyrzuca chrześcijanom egoizm, a zachęca do jedności, kroczenia w tym samym kierunku. Jak jest z twoimi duchowymi dążeniami i celami? Czy masz jeszcze duchowe cele, aspiracje?

Jeśli twoje dążenia są tylko przyziemne, to w świetle Słowa Bożego stałeś się wrogiem chrystusowego krzyża Flp 3;18-19. Od ciebie zależy jakie dążenia będziesz pielęgnował. Oceń stan swego serca. Czy Bóg nie stał się tylko dodatkiem do twego planu na życie? Diabłu zależy na tym, byś minął się z Bożym zamysłem. Strzeż się złych dążeń, których oznaką są: przewrotne myśli, pycha, nieprzebaczenie…

Jakie dążenia uważasz za dobre, a jakie za złe w swym życiu?
Jezus pragnął i modlił się o jedność dla swych uczniów: ,,Przekazałem im chwałę, którą Ty mnie obdarzyłeś, aby byli jedno, jak Ty i Ja stanowimy jedno...”

 

Spotkanie modlitewne 30.10.2014 r.

© 2014 tylkojezus.pl