Dokończenie dzieła

Foto Sxc Hu 618947 87003949

Jezus żył wizją dokończenia dzieła wyznaczonego Mu przez Ojca, to było Jego największym marzeniem i pokarmem (J.4,34). Umierając na krzyżu, Jezus powiedział: „Wypełniło się!”(J.19,30b), przez co stwierdził, że zrobił wszystko, co zostało Mu przeznaczone.

Podobną postawę miał Paweł, który w 2Tym.4,2 mówi, że nie tylko wystartował we właściwym biegu, lecz również go ukończył. A czy ty doprowadzasz do końca dzieła, przed którymi stawia cię Bóg?

Najważniejszym zadaniem, które musimy wypełnić, jest wytrwanie w wierności Bogu i Jego Ewangelii do końca. Na ukończenie tego zadania składa się szereg mniejszych dzieł wyznaczanych nam przez Boga. Jednak często mamy problem z doprowadzeniem ich do końca, przez co łamiemy składane Mu obietnice. Sami nie potrafimy, nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożych zadań, dlatego musimy przyznać się do tego przed Jezusem i prosić Go o pomoc. By nie poddać się i skończyć to, co rozpoczęliśmy warto też:

1) na początku ustalić sobie, że chcemy skończyć dane dzieło;

2) wierzyć Jezusowi i nie poddawać się mimo presji, bo On umarł po to, by uwolnić nas

od presji, jaką wywiera na nas ten świat;

3) otworzyć się na pomoc i wsparcie drugiej osoby, która będzie za nas walczyć jak Abiszaj za Dawida (2Sam.21,2-12).

 

Spotkanie modlitewne, 30.04.2015 r.