Doniosłość zbawienia

Fot Sxc Hu Asifthebes  Fot 02

Apostoł Piotr nie często pisał listy do wierzących w porównaniu ze świętym Pawłem. Może dlatego jego dwa listy zawierają fundamentalne i uniwersalne prawdy. Piotr pisał jednocześnie do wielu kościołów.

W 1 liście Piotra1: 1-12 autor przypomina wierzącym, że są wybrani, odkupieni i oczyszczeni w Jezusie. Skupił się na idei zbawienia i pisze o tym, co mamy w JEZUSIE. Jest to dar niezniszczalny, zabezpieczony i czekający na wytrwałych chrześcijan w niebie.

Zbawienie- bezcenny dar, winien być naszym celem!

I choć doświadczamy w życiu różnych  utrapień mamy się radować, bo każda wygrana próba wiary znajdzie uznanie u Boga. Dla Piotra zbawienie ma szersze znaczenie. Jest czymś fascynującym dla aniołów, duchów, a jednocześnie niezrozumiałym i zadziwiającym. Złe duchy chcą nam przeszkodzić w drodze do zbawienia i źle nam życzą. My – ludzie – jesteśmy ograniczeni w czasie i przestrzeni, w widzeniu i dlatego Bóg daje nam  wiele szans. Abyśmy uszli z życiem posłał Jezusa:

1 Kor2:7-10Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.”

Ef6;12 “Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

 

Spotkanie modlitewne – 4.12.2014 r.