Duch Święty w działaniu

Fot Sxc Hu Leocub

Duch Święty chce działać przez każdego z nas. Jesteśmy przekaźnikami Jego mocy. Co zatrzymuje wypływanie z nas Bożej mocy? Powodem jest najczęściej brak bliskich relacji z Duchem Św.Trzeba się z Nim zaprzyjaźnić i mieć bliską relację.

Przez ręce apostołów Bóg działał cuda. Oni i 72 uczniów, których Jezus posyłał, posłuchali Jezusa i uzdrawiali, działali cuda. Jezus każdego z nich we wszystko wyposażył. Ciebie też we wszystko wyposażył. Patrz na Jezusa – a będziesz działał dla Niego. Nie patrz na swoje możliwości, nie zastanawiaj się zbyt długo, gdy Duch Św. Cię wzywa i nie zwlekaj.

Można żyć tylko Ewangelią o zbawieniu, a można żyć Ewangelią o Królestwie Bożym i sprowadzać je na ziemię. Żeby coś otrzymać musisz wyciągnąć po to rękę. Tak jest ze wszystkim w Królestwie Bożym, co jest ci obiecane w Jezusie.

Łaska jest przeciwstawna staraniom. Kiedy brakuje Ci miłości – przychodzisz do Jezusa i bierzesz. Kiedy brakuje Ci pokoju – przychodzisz i bierzesz. Wszystko jest nam dane. Bierz to, za co Jezus już zapłacił. Zapłacił zbyt wysoką cenę, by z tego nie skorzystać. Kiedy wywyższasz wagę problemu a nie Jezusa, robisz z problemu bożka. Nie ma takiego problemu, który przerastałby krew Jezusa.

Ef 5,18b :”napełniajcie się Duchem” – musimy nieustannie napełniać się Duchem Świętym, bo ubywa w nas żywej wody. A kiedy będzie się z nas wylewać, to będziemy oddziaływać na innych. Im mamy większą świadomość Bożej miłości, tym bardziej kochamy innych. Rz 5,5b „Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.”

Spotkanie modlitewne – 19.06.2014 r.

© 2014 tylkojezus.pl