Duch Święty w roli głównej

Miniatura Wykład Języki

5 czerwca w sali kinowej Krapkowickiego Domu Kultury odbył się wykład „Mówią innymi językami”. Specjalnym gościem tego wydarzenia był dr Sławomir Torbus, wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, znawca Nowego Testamentu i starożytnej greki.

Dr Torbus przygotował dla uczestników obszerną prezentację – najpierw pokrótce omówił pojęcie oraz znaczenie charyzmatów, które opisywał święty Paweł (szczególnie dużo o charyzmatach, nazywanych też darami Ducha Świętego, można przeczytać w 1 liście do Koryntian). Jak wyjaśniał wykładowca – charyzmaty (w języku greckim słowo “charisma” oznacza łaska) to szczególne dary, które za sprawą Ducha Świętego może otrzymać każdy nawrócony chrześcijanin. Jest ich bardzo wiele, między innymi: dar mądrości, dar uzdrawiania czy dar języków. To właśnie temu ostatniemu nasz gość poświęcił najwięcej uwagi.

– O tym charyzmacie wspomina Jezus w Ewangelii Mateusza, kiedy posyła swoich uczniów, by głosili Dobrą Nowinę na całym świecie. Zapowiada wtedy, że będą oni w Jego imię wyrzucać złe duchy i mówić nowymi językami. I tak się stało: w Dniu Pięćdziesiątnicy na uczniów zgromadzonych w jednym miejscu został zesłany Duch Święty. Zaczęli oni mówić w obcych dialektach, które rozumieli ludzie przybyli z różnych krajów – mówił dr Torbus. – Biblia podaje, że “kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga” [1 Kor. 14, 2] oraz “kto mówi językiem, buduje siebie samego” [1 Kor. 14, 4]. Oznacza to, że dar ten jest dany człowiekowi, aby budował on samego siebie oraz wielbił w ten sposób Boga. Inne dary, jak na przykład dar proroctwa, jest dany, aby budować Kościół.

Nad fenomenem mówienia językami, naukowo zwanym glossolalią, przeprowadzono szereg badań. – Badacze dochodzili do zaskakujących wniosków: ludzie, którzy często mówili w obcym języku, mieli lepsze samopoczucie. Również sama struktura wypowiadanych zdań, chociaż niezrozumiała dla słuchających, nie była zlepkiem chaotycznych słów, lecz zdaniami spójnymi i logicznymi składniowo – mówił wykładowca.

Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentowi. Dr Torbus wyjaśnił między innymi kwestię występowania daru języków w pierwszych wiekach chrześcijaństwa oraz w Średniowieczu oraz różnice w tłumaczeniu niektórych zwrotów w zależności od przekładu Biblii.