Duchowa niemoc

Sxc Hu Fot Fcl1971

Podobnie jak nasze ciało może być w różnej – lepszej lub gorszej – formie czy kondycji, tak też nasza dusza może być zdrowa i silna lub znaleźć się w stanie niemocy. Duchowa niemoc jest jednak bardzo niebezpiecznym stanem związanym z zatrzymaniem się duchowego rozwoju, apatią i zniechęceniem. Im dłużej trwamy w duchowej niemocy, odkładając na później moment nawrócenia i trwając w bezczynności, tym bardziej słabniemy, a nasz niekorzystny stan pogłębia się. Wśród przyczyn duchowej niemocy znajdują się m.in.:

– wycofywanie się z miejsc, do których powołał nas Bóg – z miejsc modlitwy, duchowej walki, głoszenia ewangelii. Musimy więc pamiętać, że to Bóg nas powołał i tylko On może nas odwołać z tych działań;

– niepodejmowanie zachęt, które kieruje do nas Bóg;

– przesadne troszczenie się o byt, dom czy rodzinę, które angażuje nas za bardzo w sprawy cielesne i związuje ze światem kosztem naszych relacji z Jezusem;

– niewyznany i nieporzucony grzech powodujący słabość, brak odporności i niezdolność do walki pomimo posiadania uzbrojenia, czyli Słowa Bożego (Joz.7,11-12).

Najlepszym wyjściem z duchowej niemocy jest przyjście do Jezusa i szczere powiedzenie Mu o naszym złym stanie. Tylko On może uzdrowić naszą duszę, tylko Bóg daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego (Iz.40,29). Warto też szukać wsparcia u innych wierzących, których pełna wiary modlitwa dźwiga przygniecionych i jest dla chorego ratunkiem (Jk.5,14-15).

Spotkanie modlitewne – 3.07.2014r.