Duchowa rewolucja

Fot Sxc Hu Zirak

Jozjasz, król Izraela, objął panowanie w wieku 8 lat. Jego panowanie było czasem odrodzenia, był inicjatorem przemian religijnych w Izraelu. Obalił kulty pogańskie, zaś nakazał oddawać cześć jedynemu Bogu, Bogu Jahwe.

Z jego rozkazu zostały zburzone sanktuaria zbudowane dla innych bogów niż dla Boga Jahwe. Bibliści określają Jozjasza mianem reformatora. Ale czy Jozjasz był reformatorem czy może był rewolucjonistą? Ja osobiście uważam, że Jozjasz był rewolucjonistą.

Jozjasz był inicjatorem rewolucji, inicjatorem przewrotu, znacznej zmiany. Zmiana ta była szybka, całkowita, gwałtowna, fundamentalna, a przede wszystkim głęboka. Na tym właśnie polega rewolucja. Jozjasz obalił kulty bogów pogańskich, aby na powrót naród Izraelski zaczął oddawać cześć jedynemu Bogu, Bogu Jahwe. To właśnie przekonuje mnie, że Jozjasz był rewolucjonistą.

Rewolucje zawsze towarzyszyły ludzkości i wybuchały z różnych powodów. Najczęstszym czynnikiem zapoczątkowującym rewolucje była potrzeba obalenia władzy, potrzeba jakiegoś wynalazku, potrzeba przemian religijnych czy politycznych. Rewolucje dotyczyły różnych dziedzin życia: polityki, władzy, religii, kultury, techniki. Powodem rewolucji zapoczątkowanej przez Jozjasza była degeneracja narodu Izraelskiego, który zaczął oddawać cześć obcym bogom zamiast jedynemu Bogu Jahwe. Izraelici przestali przestrzegać Dekalogu, a coraz bardziej zaczęli pogrążać się w grzechach.

Chciałabym zachęcić was dzisiaj do rewolucji w waszym życiu, abyście stali się rewolucjonistami w waszym życiu. Zachęcam do podjęcia rewolucji duchowej, duchowego przewrotu, szybkiej, gwałtownej i gruntownej zmiany duchowej w twoim życiu osobistym, a przez to do zmiany w życiu kościoła, w którym postawił cię Bóg.

Znajdź powód do zainicjowania duchowej rewolucji w twoim życiu. Takim powodem może być pogoń za tym, żeby być, żeby mieć, pogoń za sukcesem, nieczyste sumienie, diabelskie myśli, brak modlitwy, brak ewangelizacji, strach, zachowawczość, zniechęcenie. Wszystko, co nie jest Boże, co nie jest po Bożej myśli, może stać się czynnikiem pobudzającym do rewolucji duchowej. List do Efezjan 6, 11 – 18 prezentuje na jakiej płaszczyźnie powinna toczyć się rewolucja duchowa:

„Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli ostać się wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszelkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienie i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!”  

Wprowadzenie w życie tych wskazówek przyniesie niewątpliwie ogromną korzyść dla naszego duchowego człowieka. Dla mnie osobiście fragment ten stał się zachętą do zainicjowania duchowej rewolucji w moim życiu, do przewrotu i walki na płaszczyźnie duchowej. Płaszczyzna duchowa jest najwłaściwszą płaszczyzną do zainicjowania rewolucji w naszym życiu, rewolucji o czyste sumienie, o wiarę, o relacje z żywym Bogiem, o skuteczną ewangelizację, o właściwe myślenie, o właściwe relacje,  o właściwą postawę jako chrześcijanina, o to by być świadkiem Jezusa w tym świecie. Celem tej rewolucji powinno być obalenie tego, co nie podoba się Bogu, co przeszkadza nam być skutecznymi chrześcijanami, co przeszkadza w przebudzeniu czy aby doprowadzać ludzi do Jezusa. Podjęcie tej rewolucji ma też ogromne znaczenie dla kościoła, bo przez to kościół będzie miejscem, w którym Bóg ma upodobanie, w którym On przebywa. To uczyni kościół miejscem prawdziwej modlitwy, skutecznej ewangelizacji, oddawania chwały Bogu Jahwe, miejscem, w którym będziemy myśleć po Bożemu, działać po Bożemu i działać razem z Bogiem.

Duchowa rewolucja jest odpowiedzią na Boże wezwanie. Kościół Boga żywego nie jest instytucją, ale miejscem walki duchowej. Do tej walki Bóg wzywa w swoim kościele. Bóg wzywa, by kościół był miejscem zwycięstw Ducha Świętego i naszych razem z Nim, by był miejscem oddawania chwały Bogu, miejscem, gdzie działa najpotężniejsza Moc, najpotężniejsza we wszechświecie siła, Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych. Aby ten kościół był rzeczywiście takim miejscem, potrzebna jest duchowa rewolucja naszego serca, naszego wnętrza, naszych ust.

Bożą duchową rewolucję w naszym życiu możemy wzbudzić przez:
– modlitwę,
– Słowo Boże,
– dając świadectwo Bożego działania,
– ewangelizację,
– codzienne rozwiązywanie Bożego błogosławieństwa,
– wzywając imienia Jezus,
– poddając pod posłuszeństwo Jezusowi tego, co jeszcze nie jest Mu poddane.

Duchowa rewolucja może też dotyczyć twoich duchowych marzeń, np.: skutecznej ewangelizacji, wyraźnego słyszenia Bożego głosu, oglądania uzdrowień, znaków i cudów w życiu ludzi, o których się modlisz. Zainicjuj rewolucję duchową przez to, że zamienisz te marzenia w działanie. Jeśli podejmiesz duchową rewolucję, to Duch Święty poprowadzi cię do celu, który obierzesz, i spowoduje trwałą, głęboką przemianę.

Iwona

Spotkanie poniedziałkowe – 6.05.2013r.