Dziedzictwo chrześcijanina

Fotoc Sxc Jewellery 1638984 900 600
Posłuchaj nagrania

 

 

Jezus ma dla każdego z nas propozycję wspólnego życia tu na ziemi i w wieczności. Częścią tego wspólnego życia jest udział w Jego dziedzictwie i majątku. Jeśli żyjemy z Jezusem, to dziedziczymy z Nim to wszystko, co należy do Boga. Fragmenty z Listu do Rzymian 8,14-17 i Listu do Galatów 3,29 mówią, że otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, więc jesteśmy też Bożymi dziedzicami. Jeżeli chcesz mieć udział w Bożym majątku, to musisz stać się Bożym dzieckiem, czyli oddać życie Jezusowi. Bycie Bożym dziedzicem wiąże się z tym, że otrzymujemy: błogosławieństwo, Boże obietnice, Królestwo Boże, łaskę życia wiecznego, przebaczenie grzechów, wolność. Ale to nie wszystko, czytając Biblię, możemy odkrywać więcej. Czy korzystasz z tego dziedzictwa?

Dziedzictwo od Boga to też nowy kod DNA. Możemy stać się wolni od odziedziczonego po przodkach złego postępowania i przyjąć nowe cechy – te same, które ma Bóg. Nabierając Bożego DNA stajemy się pełni miłości, mądrzy, odważni, bezkompromisowi, wierni i stali, sprawiedliwi, przebaczający, święci oraz pełni radości i pokoju. Te wszystkie cechy zostały ci dane, ale od ciebie zależy, czy będziesz z nich korzystał. Każdy spadek można przyjąć lub odrzucić. Jednak nie warto odrzucać spadku, który dziedziczymy od Boga, bo on jest wolny od zadłużenia. Nie rezygnuj z tego, odchodząc z miejsca powołania, poddając się strachowi, wątpliwościom. Otrzymałeś wielki i wspaniały majątek, Bóg pragnie, byś odkrywał go i z niego korzystał.

 

Słowo zachęty z 12.01.2017 r.