Elementy samarytanki

2013 04 20 RR Elementy Samarytanki

Zbiórkę rozpoczęliśmy od krótkiej musztry. Młode Wilki przypomniały sobie jak się wykonuje przejście z szeregu w dwuszereg i z powrotem. Następnie podzieliliśmy drużynę na dwa zespoły i udaliśmy się do pobliskiego lasku. Oba zespoły miały za zadanie przy pomocy sznurka, piłki do drewna oraz przygotowanego przez siebie drewna wykonać nosze do transportu rannego, a następnie wypróbować je na własnej “skórze”. Drużyna wykonała to zadanie, choć chłopcy z jednego zespołu bardziej się do tego zaangażowali. Spotkanie zakończyliśmy poselstwem, które przygotował dh Grzegorz. Porozmawialiśmy także z drużyną na temat zachowania na zbiórkach.

dh Władek Gomółka