Jakiego Boga poznałeś w tym roku?

Foto Sxc Book 897834 900 600
Posłuchaj nagrania

 

Jaki obraz Boga nosisz w swej głowie?
Czy jest On dobry, wszechmocny, bliski …?
Czy Bóg, którego nosisz w sercu jest tym opisanym w Biblii?
Przeciwnik Boga – diabeł próbuje zniekształcać boży obraz, okradajc nas z prawdy o Nim, byśmy odwrócili się od prawdziwego Pana do bożków (Księga Izajasza 44;13-20).

Na kartach Biblii jedyny Bóg przedstawia się wieloma imionami:
– Stwórca – (Rodzaju 1;1)
– Elohim – silny, sprawiedliwy, święty
– Adonai (Wyjścia 4;10-13) – Pan relacji
– El Elyon (Izajasza 14;20) – najwyższy
– El Roi (Rodzaju 16;13) – silny, który widzi
– El Shaddai (Rodzaju 17;1) – wszechmocny
– El Olam (Izajasza 40;28) wieczny, nie męczy się, chętnie dodaje sił zmęczonym
– Rapha – Pan, który leczy.

W osobie Jezusa Bóg pokazał, że jest łaskawy i pragnie zbawić każdego człowieka.

W jakiego Boga wierzysz?

Często okoliczności w jakich się znajdujemy sprawiają, że ulegamy pokusie, by zwątpić w potęgę, dobroć i miłość Boga. Może warto powrócić do Pana i szczerze powiedzieć Mu, co nam leży na sercu. Może nie widzisz rozwiązania problemu na dzień dzisiejszy. Nie wątp, Bóg je zna i w stosownym czasie ci je poda. Nie zamykaj drogi Bogu, który chce i może działać. Nie jest ważne jaki jesteś, ważne jest kto za tobą stoi!

 

Słowo zachęty z 28.12.2016 r.