Jedność

Sxc Hu Dimitri C

W Biblii Jezus mówi, że charakterystyczną, wyróżniającą chrześcijan spośród innych ludzi cechą jest miłość (J.13,34-35), ale też jedność – po niej świat zrozumie, że Jezus został posłany przez Boga z miłości do ludzi i rozpozna Jego wyznawców (J.17,20-24). Miłość i jedność są ze sobą ściśle związane.

W 1J.1,1-7 zostało użyte greckie słowo ‘koinonia’ oznaczająca wspólnotę, więzi i jedność. Na podstawie tego fragmentu można stwierdzić, że istnieje związek między jednością z Bogiem, wzajemną jednością chrześcijan i chodzeniem w światłości.

Bóg dał Jezusowi posługę jednania, a On nam też przekazał to dzieło, bo zamiarem i zamysłem Boga względem nas jest jedność (Ef.1,9-10), dlatego powinniśmy być gorliwi w szukaniu jedności (Ef.4,1-6)

Mamy wspólnie w jedności, a nie każdy osobno, dochodzić do poznania Boga (Ef.3,17-18) i do pełni wiary, byśmy nie byli chwiejni, poddani różnym obcym wpływom i naukom (Ef.4,11). Jedność objawia się między wierzącymi m.in. poprzez podobne wnioski z czytania Słowa Bożego i rozpoznawanie Bożej woli, co stanowi ewidentne działanie Ducha Św. Jedność nie wyklucza różnorodności, ale uwzględnia wzajemne uzupełnianie się. Jezus został nazwany Głową Kościoła, co oznacza, że jest jeden system nerwowy – jedna głowa, mózg, która nadzoruje całe ciało. Ale trzeba być w jedności z Głową, bo nie możliwości sterować ciałem, które jest w rozsypce, elementami ciała, które są od Głowy odłączone.

Na podstawie Ps.95 możemy wyciągnąć wniosek, że podziały i rozłamy były od zawsze. Od Dawida odwrócił się ktoś, kto był z nim we wspólnocie, ktoś z jego otoczenia podniósł na niego rękę. Dawid mówi, że w mieszkaniach takich ludzi mieszka nikczemność, która prowadzi do niezgody. Dawida, choć był sprawnym królem i powiększył kraj dziesięciokrotnie a Bóg był z nim, często był obiektem ludzkiego narzekania i wrogości. To powinno być dla nas ostrzeżeniem, by nie występować przeciwko przełożonym, nie narzekać i nie szemrać.

Nie godzi się kościołowi prowadzić spory i trwać w niezgodzie. Rozdarcia nie powodują budowania kościoła, ale stanowią próby, przez które pomyślnie przechodzą osoby wypróbowane, trwające w jedności z Bogiem (1Kor.11,17-19). Rozłamy pochodzą z ciała (Gal.5,19-20), dlatego powinniśmy poddawać Jezusowi i oczyszczać się z jadu i kwasu we wzajemnych relacjach. Więzi jedności nie mogą zostać nadwyrężone.

Jedność jest ważna dla Boga, dlatego powinna być ważna dla nas!

 

Spotkanie modlitewne 14.08.2015 r.