Kilka słów o niebie

Foto Sxc Heaven 1666678 900 600
Posłuchaj nagrania

 

Niebo to miejsce wiecznej szczęśliwości, piękniejsze, wspanialsze i większe niż wszechświat, który próbujemy odkrywać. To miejsce szczególne i niezwykłe, bo Bóg postanowił tam zamieszkać. W Apokalipsie Niebo opisane jest  jako piękne miasto zbudowane ze szlachetnych kamieni o długości i szerokości 2 tys. km. W Niebie nie będzie żadnej ciemności, będziemy tam mieli bardzo bliską relację z Bogiem. Wszystko w Niebie jest podporządkowane Bożej woli, więc nie ma tam niczego, co szkodzi, rani. To wspaniałe miejsce jest naszą ojczyzną, a nie ziemia. Nie powinniśmy więc zajmować się i inwestować w to, co ziemskie, ale w to, co związane z Niebem. Niebo jest naszą nagrodą, w którą powinniśmy się wpatrywać. Dzięki temu będziemy mogli przezwyciężyć trudy i doświadczenia. Jezus uczył uczniów, by modlili się słowami: „Bądź wola Twoja, tak jak w Niebie, tak i na ziemi.” Dlatego i my musimy modlić się o Bożą wolę, szukać jej i ją wypełniać. Powinniśmy wzorować się na Bożym porządku, który panuje w Niebie i wprowadzać go. Ten porządek obejmuje trzy właściwości:

Niebo jest czyste i nieskalane (1 P.1,4, Ap. 21,27)– nie ma tam nic brudnego, grzesznego, słabego. Ważne jest więc byśmy dbali o czystość naszego serca, intencji, relacji z innymi ludźmi. Niech nie będzie w nas zazdrości, egoizmu, lecz wszystko, co robimy niech wypływa z miłości i pragnienia niesienia dobra, radości i pomocy innym.

Niebo jest nieprzemijalne – trwa wiecznie, wszystko w nim jest niezniszczalne. Dlatego nie powinniśmy inwestować w doczesność i jej sprawy, bo one nie mają żadnego znaczenia. Żaden skarb nie wynagrodzi straty poniesionej na duszy. Musimy wpleść wieczność w nasze ziemskie sprawy: małżeństwo, relacje z ludźmi, to znaczy wnosić Boży aspekt – ewangelię, troskę o zbawienie.

Niebo otrzymujemy z łaski. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie i zapracować na coś tak cennego, lecz Jezus wykupił nam ten „bilet wstępu” Swoją krwią. Teraz każdy, kto prosi i wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Warto z tego skorzystać!

Słowo zachęty z 8.12.2016 r.