Kochaj i zwyciężaj!

Sxc Hu Fot Jayofboy

,,Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” 1J4,8

Ludzka definicja miłości  może być taka: miłość to uczucie do kogoś ze względu na więzy rodzinne, osobiste. Uczucie to wypływa najczęściej z atrakcyjności fizycznej danej osoby i jest zmienne jak nasze emocje. Z Bożą miłością jest inaczej. Sam Bóg jest nazwany miłością, więc ona jest taka jak Bóg. Przewyższa wiarę i nadzieję (1Kor13,13).

Bóg dał nam dowód Swej miłości przez to, że Chrystus umarł za nasze grzechy. On nie postawił nam warunku: jeśli poprawisz swe postępowanie, wtedy cię pokocham. On ukochał nas jako pierwszy, a Jego miłość pokonała nasze grzechy. Jeśli narodziłeś się na nowo – w Duchu Bożym, JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM! A chodzenie w duchu, to nic innego jak chodzenie, postępowanie w miłości. Miłość Boża została automatycznie rozlana do twego serca (Rz 5;5). Każdy dostał jej tyle samo! Jednak czy ona będzie w nas rozwijać się i dojrzewać , zależy od każdego z nas.

Aby miłość Boża w nas się rozwijała potrzebne jest: karmienie się słowem Boga i wprowadzanie go w czyn. Pomimo tego, że mamy nową naturę – ducha, nadal żyjemy w ciele i myślimy często w sposób cielesny. Dlatego ważne jest, byśmy nie byli miotani przez emocje, zmienne  okoliczności. A dzieje się to wtedy, gdy nie chodzimy w duchu miłości, nie żyjemy w świetle Bożych słów.

Jaka jest Boża miłość, która winna nas charakteryzować? Jest cierpliwa i miła, nie odnotowuje doznanych krzywd, nie traci intensywności, nie wyrządza zła bliźniemu, potrafi wytrzymać wiele, pomimo nieprzyjemnych odczuć, daje radę ze wszystkim, co przychodzi, nie poddaje się, nie szuka korzyści dla siebie, bo nie jest samolubna, nie upiera się przy swoich prawach, drogach, modli się za nieprzyjaciół i wyświadcza im dobro…

Zobacz na jakim etapie rozwoju jest w tobie ta miłość. Jeśli widzisz zaledwie pączek, nie rezygnuj- z czasem wyda ona  owoc. Jeśli nie  chodzisz w niej, to uważaj, bo jesteś łatwym celem dla diabła. Miłość jest zasilaczem dla wiary. Wiara działa właśnie przez miłość. Kochaj i zwyciężaj! Do tego jesteś powołany!

Spotkanie modlitewne 23.10.2014 r.

© 2014 tylkojezus.pl