Komu ufasz?

Fot Sxc Hu TheRivo

Ludzie ufają innym, sobie, pokładają ufność w rzeczach, pieniądzach itp. Coraz częściej słyszy się ,,Jak sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże” . Zapominamy, że jest Bóg i bierzemy wszystko w swoje ręce.

Psalmista w psalmie 49 pisze o negatywnych skutkach pokładania ufności w sobie i swym majątku.

W księdze Izajasza 31.1 jest napisane:
,,Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy,a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana”.

Postawy ufności możemy się uczyć od tych mniejszych – dzieci! A ty, czy ufasz swojemu Bogu-Tacie?

Spotkanie modlitewne – 16.01.2014r.