Krzew

Fot Sxc Hu Humusak2

Wyjdź mi naprzeciw
Niech zobaczę drzewo zielone
Niech rozkwita,
Spróbuj rozszerzyć korzenie
Daleko
Do łąki i kwiatów polnych
I do trawy zielonej
Ziół leczniczych,
Co pod paprocią swą woń
Ukrywają
W gęstym mchu jak w pierzu zanurzę się
Głową w delikatne piórka zbite w jedno
I Będę krzewem dobrego owocu
A Moje korzenie sięgać będą
Nieba
Wyjdź mi naprzeciw
Bym usłyszał szum źródełka
W gałązkach zielonych
I kroplą żywej wody
Przywitał spragnione drzewka
Wyjdź mi naprzeciw
Wyjdź… Mój Panie

G.W.