Kurs na komfort

Foto Sxc Luxury 1634269 900 600
Posłuchaj nagrania

 

Obserwując życie i decyzje Lota, który był towarzyszem Abrahama, można zauważyć, że kierowało nim pragnienie wygody i komfortu. Jego smutny koniec powinien być dla nas przestrogą. Czy ty nie masz w sercu dążenia do tego, by było ci łatwiej, by minimalizować przykrości? Komfort to pragnienie bezpieczeństwa, bogacenia się, ustawienia się w życiu. Takie dążenie wpływa na nasze życie tu i w wieczności.

W 2 Liście do Koryntian 11, czytamy o stylu życia Pawła i jego towarzyszy- więzienia, podróże, niebezpieczeństwa, a w Liście do Filipian 3,17 jest napisane, że wszyscy mamy być naśladowcami Pawła i brać udział w trudach i przeciwnościach. Paweł wcale nie myślał o tym, czy spotkają go nieprzyjemności, czy nie.

Wszyscy robimy przyziemne rzeczy: jemy, pracujemy itd., ale chodzi o to, byśmy nie byli na nie nakierowani. Jesteśmy pielgrzymi, nie pochodzimy stąd, więc nie powinniśmy liczyć na to, by było nam tu dobrze. Autor w Psalmie 47 mówi o tym, że to Bóg daje szczęście: więcej radości niż w czasie wielkiego “uśmiechu losu” i poczucie bezpieczeństwa. Bóg daje nam komfort ducha. We fragmencie Ewangelii Mateusza 11,28 Bóg obiecuje nam ukojenie duszy, gdy weźmiemy na siebie Jego słodkie jarzmo (wspólne działanie z Nim, przebywanie, posłuszeństwo) i lekkie brzemię.

Strzeż się od obierania kursu na komfort, wybierz prawdziwy komfort ducha w słodkim jarzmie z Jezusem.

 

Słowo zachęty z 9.02.2017 r.