Boża łaska- nagranie

Fot Sxc Hu Stratsan
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.10_Łaska_Boża_WWW.mp3″ display_style=”1″ rel=”nofollow” ]Nagranie z 10.09.2015 r.[/button]

 

Łaska to niezasłużony dar udzielony człowiekowi przez Boga. To Bóg jest źródłem i dawcą łaski, On ją rozlewa na nas ze względu na Jezusa (J 1,14-17). Bóg, w swojej dobroci wylewa swoją łaskę na wszystkich ludzi – dobrych i złych, ale to od człowieka zależy, czy przyjmie łaskę, czy wyciągnie po nią ręce. By sięgnąć po łaskę, konieczna jest wiara. Bóg wszystkiego już dokonał i postanowił mieć łaskę dla każdego z nas, lecz od naszej wiary zależy, czy podłączymy się do Bożej pełni i ile będziemy z niej czerpać.

Można jednak wyróżnić pewne rodzaje łaski. Łaska uprzedzająca obejmuje to wszystko, co Bóg dla nas zrobił bez udziału naszej woli, czyli świat, życie, zdrowie, ale też mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, zbawienie, usprawiedliwienie i przebaczenie (Rz 3,23). Łaska przyszłości dotyczy tego, co Bóg przygotował dla nas na czas przyjścia Jezusa i wieczność z Nim ( 1 P 5,13). Natomiast łaska kształtująca (zadaniowa) to łaska, która najbardziej zmienia życie, ale wymaga współpracy i współudziału, czyli naszego wkładu, inicjatywy i zaangażowania.

Jezus w Boży plan zbawienia, który jest dla nas łaską, wniósł swoje życie (Hbr 2,9). Także Paweł podjął się współpracy z Bożą łaską, by zanieść poganom ewangelię (Ef 3,8). Jego wkładem w Bożą łaskę było znoszenie trudów, przeciwności i cierpień (2 Kor 11,22-28). My również powinniśmy za sprawą wiary wyciągnąć ręce po łaskę współdziałania na rzecz świętych, która ma moc nas zmieniać, i wnieść w nią nasze zaangażowanie, naszą materialną i niematerialną pomoc, czas, dobre słowo itp.

Słowo zachęty z 10.09.2015 r.