Boże granice, ludzkie ograniczenia

Foto Sxc Wall 644468 900 600
Posłuchaj nagrania

 

Wiele fragmentów w Biblii wskazuje na wszechmoc Boga. W Księdze Jeremiasza  32,17 przeczytać możemy następujące słowa: “Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie”. Bóg w swej naturze jest nieograniczony. Do Niego należy wszelka władza.

Człowiek jednak posiada pewne ograniczenia. Abraham i Sara nie mogli mieć dzieci, byli ograniczeni czasem, bo mieli już swoje lata. Stwórca, będąc w gościnie u Abrahama, zapewnił go, że stanie się ojcem wielu. Bóg przełamał ludzkie granice i dowiódł, że może wszystko. Bóg wie, co robi i gdy dopuszcza do nas ograniczenia, doświadczenia, zagrożenia, daje siłę, by je przejść. Ważne, byśmy mieli świadomość tymczasowości takiego stanu i potrafili patrzeć w przyszłość z nadzieją na nagrodę.

Prorok Jeremiasz mówił ludziom prawdę, która była dla nich niewygodna. Zazwyczaj dostawał za to baty, ale swój ciężar zrzucał na Boga i trwał w powołaniu. Owocem jego wytrwałości jest Słowo Boże zachowane do dziś w Księdze Jeremiasza. Każde nasze ograniczenie Jezus może obrócić ku dobremu. On zapewnia nas w swym słowie, że jest blisko, niezależnie od ograniczeń jakie mamy:

“Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (…) A Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” Ewangelia św. Mateusza 28,18-20.

 

Słowo zachęty z 8.09.2016 r.