Miłość do Boga

Foto Sxc Sunset 585334 900 600 WWW
Posłuchaj nagrania

 

Czego pragnie Bóg? Bóg pragnie naszej miłości – mówi o tym fragment Księgi Ozeasza 6,6. Bóg pragnie, by miłość była źródłem naszych dobrych czynów, nie na odwrót (1 List do do Koryntian 13) Bóg przez Swoje Słowo zapewnia nas wielokrotnie, że nas kocha.

W Biblii często czytamy o tym, jak Izrael grzeszył przeciw Bogu, ale kiedy wracali do Niego i przepraszali Go, On zapewniał ich o swojej miłości (Księga Jeremiasza 31,3). Miłość Boża to nie tylko piękne słowa – najpełniej wyraziła się ona poprzez ofiarę Jezusa, który oddał za nas swoje życie. Bóg pragnie byśmy odwzajemniali tą miłość. On pyta nas tak, jak Piotra: czy mnie miłujesz?

Co to znaczy, miłować Boga? Jaka powinna być ta miłość? Możemy o tym przeczytać w 1 Liście do Koryntian 13, 4-7 Miłość cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości… Jeśli twoim priorytetem jest bezpieczne, wygodne, dostatnie życie to jesteś cymbałem brzmiącym. Jeśli najważniejszy jest twój sukces, rozwój, pieniądze, pochwały, jeśli twoje myśli krążą wokół mieszkania, urlopu itd. to stąpasz po niebezpiecznym gruncie – coś innego jest twoim Bogiem. Jeśli służysz Bogu, ale dajesz z tego, co ci zbywa, bez tracenia własnych planów, jeśli nie poświęcasz z miłości swojego czasu dla Panem, to znaczy, że wpadłeś w kult własnego ego. Codziennie wielokrotnie słyszymy komunikaty łechcące nasze ego. Zagrożeniem dla nas jest oddawanie chwały własnemu ego. Powoduje to roszczeniowy stosunek do Boga. Kult JA sprawia, że tracimy bojaźń Bożą, zapominamy o tym, kim On jest – potężnym, wszechmocnym, świętym Bogiem i kim jesteśmy my – jedynie prochem.

Kochanie to tracenie. Doświadczenia są sprawdzianem naszej miłości do Boga. Bóg nie jest po to, by wypełniać nasze oczekiwania. To my mam służyć Bogu, a nie na odwrót. Dawid zanim został królem, żył jak banita. Jednak nie miał pretensji do Boga za te trudne chwile. Mówił do Boga: miłuję Ciebie mocy moja. W Księdze Ozeasza 6,1-3 znajduje się apel do nas: “Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię”.

Wróćmy do Boga, dołóżmy starań by Go poznać i służyć Mu jako jedynemu prawdziwemu Bogu.

 

Słowo zachęty z 5.05.2016 r.