Miłość

Sxc Hu Fot Jayofboy

Ktoś kiedyś porównał życie człowieka do beczki. Każda z listw może symbolizować coś, co charakteryzuje daną osobę np. mądrość, umiejętności, wiarę wiedzę itp. Najmniejsza z nich, ale jakże ważna, to miłość. Od niej bowiem zależy ilość wody, która wypełnia beczkę.

Miłość jest potrzebna do budowania kościoła 1 Kor.8;1-13.W niebie nie będzie miało znaczenia jaki jesteś mądry, co potrafisz zrobić, ile już nabyłeś mądrości, doświadczenia, ale będą się liczyły czyny miłości. Pozostałe cechy, zdolności, obdarowania są też ważne, jednak nie najważniejsze. Służą jako narzędzia do realizacji Bożego planu. Nie rzadko stają się dla nas pułapką, miejscem chwały, ,,sukcesu’’, przestrzenią, w której doświadczamy uznania w oczach innych. Nie do tego nas powołał Bóg. Chwała należy się tylko Jemu.

Najbezpieczniejszym miejscem dla chrześcijanina jest przestrzeń nie glorii i wywyższenia lecz uniżenia. Przykładem może być król Dawid.

W Ps16;2 czytamy ,,Mówię Panu: Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą’’.

Dawid, w przeciwieństwie do swego syna Salomona, często przebywał w miejscu uniżenia, w obecności Bożej, którą cenił ponad wszystkie skarby świata i mądrości.

Strzeżmy się próżności, nie wzbijajmy się kosztem braci na szczyty chwały, gdyż o upadek nie trudno. Wybierajmy raczej miłość do Boga i ludzi, bo ona jest więzią doskonałości.

Spotkanie modlitewne – 24.07.2014 r.