Moc modlitwy

Foto Sxc Prayer 888757 900 600
Posłuchaj nagrania

 

Modlitwa powinna być stylem naszego życia. W 1 Liście do Tesaloniczan 5,17 znajduje się nakaz byśmy nieustannie się modlili. To jest możliwe, ponieważ modlitwa to nie tylko wypowiadanie słów do Boga, lecz raczej predyspozycja serca, rzeczywistość, w którą trzeba wejść i przebywać. Modlitwa była czymś bardzo ważnym dla Jezusa i innych bohaterów biblijnych, z ich przykładu możemy czerpać inspiracje i zachętę do modlitwy:

– Abraham – licytował się z Bogiem, gdy dowiedział się o planach zniszczenia Sodomy, w której mieszkał jego siostrzeniec Lot. Dzięki jego modlitwie Lot i jego rodzina zostali ocaleni. Dlatego my również możemy modlić się o ratunek dla naszych bliskich;

– Izaak modlił się o Rebekę, by była brzemienna – wielką moc ma modlitwa za współmałżonka;

– Mojżesz modlił się o Izraela, kiedy walczył z wrogami. Izraelici wygrywali wtedy, gdy miał wzniesione ręce, a gdy je opuszczał, ponosili straty – my również nie możemy opuszczać rąk i rezygnować z walki w modlitwie;

– Jakub podczas modlitwy wymusił na Bogu błogosławieństwo. Ta modlitwa zmieniła jego imię i jego życie;

– Anna, matka Samuela wymodliła syna;

– Dawid w swoich modlitwach, tzn. psalmach, zawsze oddawał chwałę Bogu.

– Eliasz modlitwą zatrzymał deszcz, a później go przywrócił, uzdrawiał i wskrzeszał – bo poprzez modlitwę Bóg dokonuje cudów;

– Elizeusz modlił się, by jego przestraszony sługa mógł zobaczyć duchową rzeczywistość i Bóg dał mu łaskę zobaczyć wojsko niebieskie – nasza modlitwa również może sprawić, że komuś, kogo dopada strach i znajduje się w trudnym położeniu, otworzą się oczy na Bożą rzeczywistość;

– Ezechiasz poszedł na modlitwę z listem pełnym gróźb i obelg, i przed Panem czytał ten list, a Pan wysłuchał tej modlitwy i ocalił Ezechiasza i jego miasto – jest to dla nas wskazówką, byśmy trwając w Bożej obecności znosili trudne sytuacje i Niego szukali rozwiązań;

– Podczas modlitwy Boży prorocy mieli wizje – widzieli Mesjasza, doświadczali apokaliptycznej rzeczywistości, żyli w duchowej atmosferze, blisko Boga. Pewnie mieli rodziny, prace, problemy, ale chodzili w predyspozycji serca i zbliżali się do Boga;

– Zachariasz spotkał się z Bogiem podczas służby przy ołtarzu – do nas również Bóg będzie mówił, gdy będziemy Mu służyć i da nam się poznać;

– Jezus, gdy rozpoczynał służbę, spędził noc na modlitwie, a po tym wybrał apostołów – On we wszystkim radził się Ojca. My również powinniśmy przed każdą decyzją spędzić czas z Bogiem zamiast robić coś na własną rękę, a wtedy nie będziemy popełniać błędów. Podczas modlitwy możemy rozpoznać naszą służbę i drogę życiową. Jezus zwracał się też do Ojca, gdy było Mu ciężko, zwłaszcza w ogrójcu, a Bóg posłał Mu wtedy anioła, by Go pocieszał. Nam Ojciec posyła Swego Ducha Św., byśmy mogli się modlić;

– Szczepan dzięki modlitwie zobaczył Jezusa w chwili śmierci i był w stanie przebaczyć swoim oprawcom;

– Korneliusz modlił się i to przypomniało o nim Bogu;

– Piotr podczas modlitwy zobaczył obraz związany z jedzeniem i to zmieniło jego myślenie na temat zbawienia pogan;

– Podczas modlitwy Duch Św. wyznaczył Barnabę i Pawła do służby;

– Piotr i Sylas uwięzieni śpiewali hymny, dzięki temu nawrócił się strażnik i jego dom – Bóg pragnie wykorzystać niekomfortowe dla nas sytuacje dla zbawienia ludzi;

– Paweł podczas modlitwy wpadł w zachwycenie i ujrzał Jezusa – my również możemy doświadczać Jezusa osobiście.

Modlitwa może mieć różne formy, dlatego powinniśmy rozszerzyć swoje myślenie o niej. Jest ona rzeczywistością Ducha Świętego i Jego cudów.

 

Słowo zachęty z 11.08.2016 r.