Modlitwa dziecka Bożego

Sxc Hu Lusi   Fot 05

Jezus zachęca nas byśmy zawsze się modlili. Nasze modlitwy mogą wyglądać różnie. Czy sposób w jaki się zwracamy do Boga ma jakieś znaczenie? Otóż ma i to wielkie.

Przyjrzyjmy się postaciom z Ewangelii według Łukasza:

“W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.” (Łk18,2-5)

Główni bohaterowie to: sędzia i wdowa. Wspomniany mężczyzna nie liczył się z Bogiem ani z ludźmi. Owa kobieta była w potrzebie, dlatego nachodziła sędziego, by wziął ją w obronę. Zastanówmy się, czy czasem nasze modlitwy nie przypominają natrętnej wdowy? Czy miewasz tendencje, by zwracać się do Boga o pomoc, przychylność, Jego uwagę sprowadzać na ciebie i twoje sprawy? Jeśli tak, to co w takim razie twoja modlitwa mówi o Bogu? Może mówi, że jest głuchy albo obojętny na ludzi. A przecież Bóg jest dobry, hojny, zainteresowany człowiekiem. Modlitwa na,,wdowę” kwestionuje Boży charakter i wskazuje na siebie (w końcu go przekonałam).

Skoro nasz sposób modlitwy ujmuje Bogu chwały, nie powinniśmy go praktykować.

Jak zatem się modlić?Z innej pozycji, mianowicie z pozycji dziecka Bożego, które zostało wzbogacone we wszystko w Jezusie. Nie wołaj do Niego z pozycji biedaka, nie dlatego, że czegoś ci brak, ale módl się dlatego, że wszystko masz! Jeśli zgrzeszysz , nie dystansuj się do Ojca, wręcz przeciwnie wracaj, bo On ci przebaczył. To już się dokonało! Boży geniusz polega na tym, że wszystko już zostało dane – ty możesz z tego korzystać. Otrzymałeś też Duch Świętego, który pomoże ci się orientować w świecie duchowym, tylko wierz, że już otrzymałeś!

Spotkanie modlitewne – 28.08.2014 r.