Jak usłyszeć Boży głos

Modlitwa - DL Olson„Modlitwa – jak usłyszeć Boży głos” została napisana przez małżeństwo Dave’a i Lindę Olson. Od 1992 r. są założycielami Służby Modlitwy Słuchania. W ten sposób zachęcają chrześcijan do dialogu z Panem Jezusem Chrystusem w ich osobistej modlitwie. Przygotowanie do posługi modlitwą w poradnictwie zdobyli dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy duszpasterskiej, szerokiemu zakresowi studiowanej literatury, seminariom oraz Szkole Poradnictwa prowadzonej przez Elijah House, obecnie mieszczącej się w Coeur d Alene w stanie Idaho.

Jak sam tytuł wskazuje, książka jest o słuchaniu Bożego głosu. Według mnie jest to bardzo ważny temat dla współczesnych czytelników, ponieważ zachęca każdego do nawiązania żywej relacji z Bogiem. Modlitwa słuchania jest dialogiem, podczas którego Pan Bóg chce podzielić się z nami swoim sercem i oczekuje, że my również podzielimy się z Nim naszym. Autorka na początku książki wyjaśnia, że w Biblii „Słowo” występuje pod postacią dwóch odrębnych wyrazów. Jeden z nich to “logos” – pisane słowo Boga, natomiast drugi to “rhema” – mówione słowo Boga. Stąd powinniśmy nauczyć się słuchać Boga. Większość ludzi uważa, że modlitwa to prośby zanoszone do Boga o nasze potrzeby, bliskich czy rozwiązanie problemów. Dowiadujemy się, że modlitwa to dialog z żywym Bogiem. Ważne jest, abyśmy czekali na Bożą odpowiedź i wierzyli, że On chce z nami w danej chwili rozmawiać. Pan Jezus sam zachęca nas w Swoim Słowie, byśmy zadawali Mu pytania i przychodzili do Niego z naszymi problemami: „A Ja wam powiadam: Proście a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” (Ewangelia wg Św. Łukasza 11:9-10). Bóg pragnie, abyśmy przychodzili do Niego z naszymi problemami, ale również obiecuje, że będzie nam odpowiadać, tak jak jest to napisane w Psalmie 55: „Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej, a nie ukrywaj się przed błaganiem moim! Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz mi”. Bardzo rzadko pytamy Stwórcę wszechświata, w jaki sposób ten świat funkcjonuje. Życie byłoby łatwiejsze, gdybyśmy pytali Go o różne sprawy. Na przykład George Washington Carver, o którym piszą autorzy, pewnego razu zapytał Boga jak rozwiązać złą sytuację ekonomiczną w południowej części Stanów Zjednoczonych. Bóg objawił mu setki sposobów na wykorzystanie orzechów ziemnych, stanowiących największy procent upraw na południu. Dzięki temu odkryciu, nie tylko poprawiła się sytuacja w tamtym regionie, ale niesamowite jest to, że do dziś używamy produktów otrzymywanych z orzechów. Modlitwę słuchania możemy stosować w wielu sytuacjach. Autorzy podają mnóstwo przykładów dotyczących między innymi tego, że modlitwa słuchania pomaga otrzymać od Boga konkretne wskazówki, rozwiązywać konflikty w małżeństwie, rodzinie a nawet wśród dzieci. Pomaga uniknąć błędu i zwiedzenia, jak również jest niezbędna wśród przywódców podejmujących ważne decyzje w sprawach dotyczących kościoła.

Uważam, że książka jest adresowana do każdego, kto pragnie nauczyć się modlitwy słuchania. Autorzy wielokrotnie podkreślają, że wszyscy potrafimy słuchać, trzeba się tylko otworzyć. Zostaliśmy stworzeni i powołani do relacji z Najwyższym. To niesamowite, że ten sam Bóg, który mieszka w nas, pragnie mieć z nami relacje dialogu i intymności. On stworzył nas, ponieważ pragnął ludzi, z którymi mógłby rozmawiać. Zatem zdolność do słyszenia Bożego głosu została powierzona każdemu chrześcijaninowi. Adresatem są również doradcy chrześcijańscy. W poradnictwie ważne jest, aby sam Jezus dawał ludziom gotowe rozwiązania a nie kto inny. Doradcy muszą być ostrożni w udzielaniu rad innym. Ich rolą powinno być przyprowadzanie ludzi do Jezusa i zachęcanie ich, żeby sami zaczęli Go słuchać. Wiele przypadków, o których piszą autorzy było takich, że grupy terapeutyczne nie pomogły w rozwiązaniu problemów, natomiast kiedy przyszli do Jezusa, On ich uzdrawiał właśnie przez modlitwę słuchania. Modlitwa słuchania jest receptą na wszystkie ludzkie problemy.

Książkę czyta się bardzo szybko. Napisana jest prostym, zrozumiałym i przejrzystym językiem, który ubogacony jest wieloma poruszającymi świadectwami i przykładami z życia różnych osób. Na ich osobistych przykładach dowiadujemy się jak Bóg rozwiązuje wiele problemów podczas modlitwy słuchania. Każdy rozdział zawiera podrozdziały ułatwiające czytanie i rozumienie tekstu. Mocnym punktem tej książki są również omawiane i tłumaczone fragmenty z Pisma Świętego. Sama okładka wzbudza zainteresowanie, ponieważ widnieje na niej piękny zachód słońca.

Dla mnie osobiście książka ta jest bardzo wartościowa i na pewno polecam ją innym. Sama   interesuję się poradnictwem chrześcijańskim i czerpię z niej wiele cennych rad i wskazówek. Autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami, jak również podają przykładowy przebieg sesji modlitwy słuchania. Uczą zadawania konkretnych pytań w dialogu modlitewnym, jak również podczas sesji poradnictwa. Zwracają również uwagę na przeszkody jakie występują podczas słuchania Bożego głosu, jak również na to, że każdy może mieć inny styl słuchania, inną pozycję ciała oraz miejsce gdzie można usłyszeć Stwórcę. Osobiście zawsze pragnęłam mieć relacje z Bogiem i często nasłuchiwałam Go podczas czytania Słowa Bożego. Mało przywiązywałam wagę do słuchania Boga w sercu. Związane było to z lękiem, że nie będę potrafiła odróżnić Boży głos od innych. Odpowiedzi na moje obawy znalazłam właśnie w tej książce. Podczas czytania Duch Św przypomniał mi wiele sytuacji z mojego życia, gdzie Bóg mówił do mnie osobiście  w sercu. Zachęciło mnie to do rozwijania modlitwy słuchania.

Jeżeli pragniesz otrzymać od Boga konkretne wskazówki, podnieść poziom radości w swoim życiu, lepiej rozumieć Pismo, jak również otworzyć się na Boże prowadzenie, pogłębić relację intymności z Bogiem oraz pomóc innym usłyszeć Boży głos, to ta książka jest właśnie dla Ciebie i polecam ją z całego serca!

Ewa