Modlitwa Pańska

Fot Sxc Hu Sarah 83

Podczas kazania na górze, Jezus poruszył wiele tematów ważnych dla chrześcijan. Jednym z nich jest modlitwa. Jak się modlić, dla kogo i właściwie po co? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w Ewangelii według św. Mateusza 6, 5-15. Zanim zaczniemy rozmawiać z Bogiem, zadbajmy o to, by mieć szczere intencje, zostawić za drzwiami niepotrzebne myśli, troski i nastawić się na słuchanie. Jezus nie krytykuje ani formy, ani miejsca modlitwy, ale przestrzega przed robieniem tego z fałszywych pobudek.

“Ojcze nasz, który jesteś w niebie”

Tymi słowami Jezus zachęca nas do zażyłej, serdecznej relacji z Bogiem Ojcem, któremu należy się szacunek, gdyż jest jednocześnie wszechmocnym Panem.

“Niech się święci imię Twoje”

Boże imię jest święte. Te słowa są skierowane do nas, byśmy swoim życiem uświęcali to imię w nas.

“Niech przyjdzie Twoje królestwo”

Jego królestwo jest pośród wierzących. Czasami jednak go nie dostrzegamy, bo szukamy innych rzeczy. Boże królestwo może być w tobie i przez ciebie może poszerzać swój zasięg na ziemi.

“Bądź wola Twoja, tak jak w niebie, niech się spełni tu na ziemi”

Czy masz świadomość atmosfery nieba? W niebie dzieje się wola Boża bez przerwy. Jeśli ty ją pełnisz, niebo zstępuje na twój kawałek ziemi.

“Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj”

Przysłówek “dzisiaj” w języku greckim oznacza moment przełomu, nawrócenia lub zbawienia. Dzisiaj, taki moment może być też naszym udziałem.

“Odpuść nam nasze winy,tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom”

Te słowa pokazują, że Boże przebaczenie jest zależne od tego, czy ty wybaczasz. Jeśli masz w sercu listę dłużników, to wyrzuć ja dla swego dobra.

“I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego”

Bóg nikogo nie kusi, to własna pożądliwość wystawia nas na próbę. Jeśli jej ulegamy- grzeszymy. Ktoś lub coś może stanąć na twej drodze do celu wiary- zbawienia. Jeśli tak będzie, zawołaj do Boga, który ma sposób wyjścia.

Niech ta modlitwa będzie jak oddech, bez którego nie da się żyć!

 

Słowo zachęty z 24.03.2016 r.