Myśli

Fot Sxc Hu Ngould

Myśli, to mój wewnętrzny głos, to głos sumienia, to mój wewnętrzny człowiek. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że jeśli nie ma się z kim mądrym pogadać, to trzeba porozmawiać z samym sobą. I coś w tym jest, bo często musimy sobie pewne rzeczy poukładać, a zaczyna się to od poukładania sobie tych spraw w myślach.

Często w myślach dyskutujemy, kłócimy się z kimś, komu boimy się powiedzieć o czymś otwarcie, w myślach też robimy plany na przyszłość, walczymy z czymś, co nas przerasta, przygniata, przeraża. W myślach  rozmawiamy z Bogiem, ale też grzeszymy, gdy pojawiają się grzeszne myśli.

Bardzo często nasze myśli stają się polem bitwy. To miejsce, gdzie ścierają się dwa fronty: myśli Boże, a więc to, co mówi nam Bóg i myśli diabelskie, czyli diabelskie kłamstwa. I to właśnie w myślach toczy się walka o to, co przyjmiemy, a co odrzucimy. Dawid opisuje w Psalmie 18 jak rozprawia się ze swoimi wrogami. Ja przeniosłam to na temat myśli. Moją uwagę najbardziej zwrócił fragment tego Psalmu wersety od 38 – 41

„Ścigam mych wrogów i dopadam, a nie wracam póki nie zginą. Starłem ich, nie mogli się podnieść, upadli pod moje stopy. Mocą mnie przepasujesz do bitwy, sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną. Zmuszasz wrogów mych do ucieczki, a wytracasz tych, co mnie nienawidzą.”

Co Dawid robił ze swoimi wrogami może być dla nas nauką, co my powinniśmy robić ze swoimi złymi myślami:

  1. Dawid wiedział, kto jest jego wrogiem, kto mu zagraża, kto jest przeciwko niemu. Zdawał sobie z tego sprawę i cały czas o tym pamiętał. W ten sam sposób my powinniśmy sprawdzać nasze myśli: czy pochodzą od Boga, czy podsuwa nam je diabeł; co powodują w naszym sercu –  gniew, smutek, strach, czy może są pozytywne, jak radość, pokój, pokrzepienie, pocieszenie. Inny sposób na sprawdzenie, czy przychodzące myśli są od Boga, przedstawia nam List do Hebrajczyków 4, 12:

„Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.”

Skonfrontuj swoje myśli ze Słowem Bożym, sprawdź czy te myśli mają swoje miejsce w Biblii, czy Bóg mówi tak, jak ty myślisz, czy te myśli zgadzają się ze Słowem Bożym.  Słowo Boże jest żywe, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i ono ma też moc, by osądzić twoje myśli. Zweryfikuj swoje myśli ze Słowem Bożym.

  1. Dawid ścigał swoich wrogów, dopadał ich i nie wracał póki nie zostali zniszczeni. Tak samo powinniśmy robić z myślami, które nie są od Boga, bo te myśli nas niszczą, oskarżają, są przeszkodą w relacjach z Bogiem. Powinniśmy je niszczyć, związywać, nie pozwalać, by miały nad nami władzę. A do tego nie powinniśmy kończyć tej „walki” i nie wracać z pola walki, dopóki te myśli nie przestaną nas nękać. Może ta walka nie będzie jednorazowa, może te myśli nie ustąpią od razu, ale nie powinniśmy ustawać w tej walce. Wersety 40 i 41 zawierają stwierdzenie:

„Mocą mnie przepasujesz do bitwy, sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną. Zmuszasz wrogów mych do ucieczki, a wytracasz tych, co mnie nienawidzą.”

Jest to dobra nowina dla nas, że nie jesteśmy sami w walce z myślami. To Bóg obiecuje nam, że nas przepasze mocą do tej walki, że pomoże nam zwyciężać, że to On sprawi, że te nasze myśli, które są  naszymi przeciwnikami, zostaną przed nami starte. Dlatego nie bój się walki ze swoimi myślami, nie jesteś sam.  Jeżeli pozwolisz Bogu na działanie w twoim wnętrzu, jeżeli staniesz do walki, to On zmusi te myśli, by od ciebie odeszły.

Treść Psalmu 18 jest powtórzona w 2 Księdze Samuela w 22 rozdziale. Biblia Brytyjska nieco inaczej wyraża słowa wersetu 41:

„ Sprawiasz, że wrogowie moi tył poddają, tym, którzy mnie nienawidzą, nakazuję milczeć.”

Bardzo mnie zastanowiło, dlaczego Dawid nakazuje milczeć swoim wrogom, żeby przestali mówić. I myślę, że gdyby Dawid pozwolił mówić swoim wrogom, to usłyszałby różne przykre rzeczy na swój temat, na pewno usłyszałby kłamstwa, oszczerstwa, ponieważ to są jego przeciwnicy, ci, którzy źle mu życzą, którzy chcą zniszczyć. Tak samo my, nie możemy pozwolić, aby diabeł mówił do nas, aby wkładał do naszych myśli swoje słowa i kłamstwa. Powinniśmy mu zakazać tego.

Księga Zachariasza 3, 1- 2 pokazuje przykład, jak Bóg zabrania diabłu mówić do człowieka:

„potem Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go.  Anioł Pański tak przemówił do szatana: Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi?”

Bardzo dotknęło mnie to, że Bóg sam zakazuje diabłu nas oskarżać, że On sam nie pozwala, aby oskarżenia diabelskie dochodziły do nas. Bóg zakazał to diabłu, a teraz kolej na ciebie. Kolej na ciebie, abyś ty nie zgodził się z myślami, które diabeł mówi do ciebie, które ci wkłada do głowy. Teraz ty sprzeciw się diabłu mocą Bożą, Słowem Bożym, tym, co Bóg dał ci do ręki. Nie zgadzaj się z kłamstwami diabła, z jego półprawdami. Zwiąż je i wyrzucaj ze swoich myśli. Bóg nie pozwoli diabłu ciebie oskarżać i osądzać, bo Jezus umarł za ciebie i Jego święta krew oczyszcza cię. Jesteś chroniony. Bóg patrzy na ciebie przez krew i mękę Jezusa, dlatego diabeł nie ma dostępu z żadnym oskarżeniem do ciebie, jeżeli mu na to nie pozwolisz. W Liście do Rzymian 8, 33-34 zapisana jest taka prawda:

„Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?”

Nikt nas nie może oskarżyć, jeżeli my sami na to nie pozwolimy.

  1. W Liście do Filipian 4,8 pokazany jest inny sposób walki ze złymi myślami:

„W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli!”

Rozważaj to, co jest dobre, co miłe, co szlachetne, co czyste – miej to na myśli, a w ten sposób nie dasz miejsca myślom złym. Zajmij swoje myśli rozważaniem tego, co zrobił dla ciebie Jezus, rozważaniem Jego męki, śmierci za ciebie, a myśli diabelskie nie będą miały przystępu do ciebie.

Amen

Ania

Spotkanie poniedziałkowe, 2013.02.25.