Kim jesteśmy

Centrum Chrześcijańskie “Tylko Jezus” Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach

Naszym niedoścignionym wzorem i nauczycielem jest Jezus Chrystus

Naszą radością jest życie z Nim

Jesteśmy grupą ludzi, których łączy miłość do Jezusa Chrystusa

Naszą pomocą w życiu jest sam Bóg działający w Duchu Świętym

Nasza społeczność ma charakter otwarty, charyzmatyczny i ponadwyznaniowy

Naszym celem jest odnawianie relacji z Bogiem Ojcem oraz rozszerzanie Królestwa Bożego na Ziemi

Naszą zapłatą jest życie wieczne w niebie oraz Boże błogosławieństwo, Jego miłość i przyjaźń już tu na Ziemi

Masz więcej pytań? Napisz do nas

Naszą ambicją jest stawanie się uczniami Jezusa Chrystusa i sługami Jego Ewangelii

Nasz styl życia wykreowany jest przez Pismo Święte