Slide background
Slide background
Slide background

NASZA HISTORIA

Pierwsze spotkania chrześcijan w Krapkowicach sięgają roku 1989. Wówczas zaczęła się spotykać grupa młodych ludzi wykorzystując do tego celu swoje prywatne domy i mieszkania. Z czasem, kiedy grupa wzrastała liczebnie przeniosła się za zgodą miejscowego proboszcza do salek katechetycznych parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Wiosną 1990 roku doszło także do połączenia tej grupy z funkcjonującą już od kilku lat w tej parafii katolicką grupą Odnowy w Duchu Świętym (kilkanaście osób).

Na początku lat 90. minionego wieku miały miejsce pierwsze nieporozumienia z miejscowymi księżmi katolickimi, którzy zarzucali Wspólnocie: „skrzywienie protestanckie”, „prozelicką gorliwość” i „zbytnią niezależność”. Z inspiracji księży pojawiły się bardzo krytyczne artykuły w regionalnej prasie poświęcone Wspólnocie. Dopiero interwencja ówczesnego biskupa opolskiego sprawiła, że z niektórych ambon miejscowych kościołów odczytano sprostowanie, które częściowo rehabilitowało Wspólnotę i jej dobre imię.

Pomimo niechęci niektórych osób Wspólnota rosła osiągając w latach 2009-2010 ponad 300 członków i sympatyków nie tylko z Krapkowic i okolicy, ale także spoza województwa opolskiego. Mieliśmy do czynienia z prawdziwym fenomenem społecznym w 18-tysięcznym miasteczku. Od początku istnienia wspólnoty Duch Święty przekonywał jej członków o tym, że ma ona zdecydowanie ewangelizacyjno-misyjny i charyzmatyczny charakter. Ewangelizacji miała wymiar indywidualny jak i wspólnotowy (największym takim przedsięwzięciem jest organizowany od 2000 roku Krapkowicki Przegląd Muzyki Chrześcijańskiej).

Przez ten czas byliśmy świadkami wielu spektakularnych nawróceń: ateistów, narkomanów, alkoholików i tak zwanych ludzi religijnych nie tylko z Kościoła Rzymsko-Katolickiego, ale także ze wspólnot i zborów protestanckich. Od początku bowiem społeczność chrześcijan w Krapkowicach miała charakter ponadwyznaniowy skupiając w swoich szeregach ludzi o różnej historii. Ludzi, których łączy miłość do Jezusa Chrystusa.

29 stycznia 2009 roku rozpoczęła się kolejna akcja medialna inspirowana przez określone osoby niechętne Wspólnocie, która trwała przez kilka miesięcy. Jesienią tego roku biskup opolski ks. Andrzej Czaja zabronił członkom Wspólnoty używania przymiotnika „katolicka” oraz korzystania z pomieszczeń należących do Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Wspólnota podporządkowała się decyzji biskupa i zrezygnowała z obu tych przywilejów. Od tego momentu do dziś stałym miejscem spotkań jest sala w Krapkowickim Domu Kultury, nastąpiła też zmiana nazwy najpierw na Wspólnota Chrześcijańska „Tylko Jezus” do aktualnej nazwy: Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”.

We wrześniu 2014 roku krapkowiccy chrześcijanie obchodzili 25-lecie istnienia swojej społeczności. Od wiosny 2015 roku CCh „Tylko Jezus” jest częścią Kościoła Bożego w Chrystusie.