O zachowaniu zbawienia

Fot Sxc Hu Larixinhah

Celem wiary naszej jest zbawienie. Zbawienie otrzymujemy przez wiarę , relację z Jezusem i wyznawanie tego ustami 1P 1;9, Rz 10;9.

Dz 4;12 mówią o tym, że jest jedna droga i jedna osoba, która wiedzie do zbawienia.
Jeśli uwierzyłeś,  jesteś uczniem Jezusa, to winieneś mówić innym tę prawdę o zbawieniu, gdyż ono jest dostępne dla każdego. Paweł w swoich listach daje świadectwo swego nawrócenia, spotkania z  Jezusem.

Co zrobić, by się nie pogubić w drodze do zbawienia?
– postępuj według Słowa Bożego Kol 2;6-8
– trzymaj się fundamentu, na którym zacząłeś budować, bądź czujny- wojna duchowa o ciebie trwa!

Gdy wiara gaśnie do głosu dochodzą intelekt i ciało.
Jak jest z tobą?

Spotkanie modlitewne – 09.01.2014r.