Obłuda

Woman In The Mask

Obłuda, czyli fałsz, nieszczere zachowanie, udawanie, jest bardzo powszechną postawą. Ludzie grają, udają kogoś innego, bo chcą się pokazać z jak najlepszej strony i poprzez to odnieść korzyść i coś zyskać. Idąc do miejsca pracy, sprawiamy wrażenie, że jesteśmy wzorowymi pracownikami. Chcemy udowodnić, że jesteśmy najlepszymi rodzicami. Nawet nasze chrześcijaństwo jest przestrzenią, w której staramy się przedstawiać lepszy, choć nieprawdziwy obraz własnej osoby. Obłuda prowadzi do życia w zakłamaniu, sprawia, że zatracamy granicę między prawdą a fałszem.

Udawanie oddala od Jezusa i płoszy Ducha Św., bo Bóg jest prawdą. W 1 P.2,1-2 Piotr zachęca nas byśmy pragnęli prawdziwego, niesfałszowanego pokarmu – słowa pochodzącego od Boga, które jest szczere, bez podstępu i obłudy. Przed Bogiem nic się nie ukryje. On nas zna i wie najlepiej, czy zależy nam na Jego bliskości czy na własnych korzyściach i autopromocji. Postawa oparta na prawdzie przejawia się przez to, że potrafimy dostrzec belkę we własnym oku, zamiast obłudnie skupiać się na drzazgach innych osób (Łk.6,41-42). Każde działanie, jakiego się podejmujemy, powinno mieć swoje źródło w miłości do Jezusa i chęci podobania się Jemu, a w pragnieniu zyskania w oczach ludzi (Kol.3,23-24).

Szczera modlitwa i spotkanie z Jezusem owocuje szczerością w relacjach z innymi ludźmi. Ważne jest jednak, by właściwie rozumieć pojęcie szczerości – jest ona stanem serca, a nie postawą związaną z mówieniem wszystkim wszystkiego. Szczerość powoduje, że jesteśmy czytelni dla innych jako dzieci Boże. Autentyczne zainteresowanie drugim człowiekiem buduje głębokie relacje, a szczere wyznanie grzechów zapewnia nam przebaczenie.

Spotkanie modlitewne – 15.01.2015 r.

© 2014 tylkojezus.pl