Odkrywanie Bożej woli

Sxc Hu Asifthebes

Pwt26,16-19 “Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział.”

Boże plan na Twoje życie to nie tylko to, co Bóg ma dla ciebie, co ci oferuje i co ci zapewnia! Jego doskonały plan obejmuje też to, czego Bóg od Ciebie oczekuje.

Warto odkrywać Bożą wolę dla swojego życia po to, aby wydawać owoce jakich się po nas spodziewa Bóg. W 5 rozdziale listu do Efezjan czytamy: „Badajcie, co jest miłe Panu” oraz „Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.”

Każdy z nas powinien sam szukać tego, co Bóg ma mu do powiedzenia każdego dnia – nie wystarczy korzystać z rozwiązań, które odkryli inni – Bogu zależy na bliskiej relacji z Tobą i tylko tak, możesz odkrywać Jego wolę.

Jak nie rozminąć się z Bożymi oczekiwaniami? Sednem tego co jest tak naprawdę zażyłość z Duchem Świętym! Niech twój każdy krok będzie w Bożym, duchowym prowadzeniu. Nie zadowalaj się własnym zdaniem i własnym chceniem – szukaj głosu Bożego i Jego odpowiedzi. Weryfikuj swoje życiowe cele, swoje zajęcia i myśli z Bogiem. Nie bądź wybiórczy w poszukiwaniu Bożej woli.

Niech duchowa posucha nie będzie dla ciebie wymówką od działania, tylko motywacją do poszukiwania właściwego działania.

Co jest potrzebne, aby poznać Boże oczekiwania? Potrzebne jest to, co wzmacnia, ożywia, uspokaja, nasyca, daje poczucie sensu, daje szczęście – czyli bycie blisko kochanego Boga, słuchanie Jego słów Prawdy i mocy!

Jak nauczyć ludzkiego ducha słuchać? Bo to właśnie nasz duch jest tą częścią człowieka, która jest zdolna słyszeć rzeczy duchowe:
Lampą Pańską jest duch człowieka: on głębię wnętrza przenika” Prz20,27
Bóg prowadzi nas przez naszego ducha. Naszą lampą nie jest nasze ciało ani nasz intelekt, ale właśnie nasz duch. Można więc powiedzieć, że sukcesem w poznawaniu Bożej woli jest wyćwiczenie naszego ducha w słuchaniu, nauczenie się tego. Tak jak rozwijamy nasze ciało, jak trenujemy nasz intelekt, tak samo powinniśmy rozwijać i pobudzać naszego ducha.

W Bożych kwestiach nie nadeszły czasy fast foodów, pośpiechu. Bóg czasem odpowiada natychmiast, jednak chyba rzadko mamy natychmiastowy odpowiedzi jeśli nasz duch jest zaniedbany, niewyćwiczony.

Jak wyszkolić ducha ludzkiego, żeby potrafił słyszeć? (Na podstawie książki „Jak być prowadzonym przez Ducha Świętego” K. Hagina):
1. Rozważanie Słowa Bożego
2. Praktyczne stosowanie Słowa Bożego
3. Stawianie Słowa Bożego na pierwszym miejscu
4. Natychmiastowe posłuszeństwo głosowi swojego ducha

Spotkanie modlitewne – 2.10.2014 r.