Odnawiaj swoje myślenie – nagranie

Foto Sxc Hu 1022379 54418705
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2015/10/2015_10_15_Odnawiaj_swoje_myślenie_WWW.mp3″ display_style=”1″ icon_before=”im-icon-accessibility” icon_after=”im-icon-accessibility”]Odnawiaj swoje myślenie – posłuchaj nagrania[/button]

 

Umysł ludzki gromadzi wiele informacji. Nie zawsze są one dobre dla nas. Podobnie jak dzieci kopiują dorosłych, nasz umysł przesiąka pewnymi informacjami, obrazami, wzorcami z zewnątrz. Autor listu do Rzymian 12,2 zachęca nas do tego, byśmy odnawiali się w myśleniu, nie brali wzorów ze świata, a przez to potrafili rozpoznawać wolę Bożą dla swego życia.

Jaka zatem jest Boża wola?

Bóg zawsze pragnie naszego dobra, życia w pokoju i zgodzie z Nim. Dlatego posłał Jezusa, dzięki któremu mamy szansę na usprawiedliwienie z łaski. By to przyjąć potrzebujemy wiary: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga; nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (Ef 2,8).

Jakie jest twoje myślenie?

Bóg chce twego szczęścia! Kiedy sobie to uświadomisz zapragniesz szukać tego, co miłe Stwórcy. Będziesz chciał coś dać od siebie, nie oczekując niczego w zamian. Na każdym etapie swego życia możesz pełnić Bożą wolę. Zacznij od zmiany myślenia. Codziennie możesz zrywać z wzorami tego świata, by naśladować Jezusa

„Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń” Księga Ozeasza 6,6

Słowo zachęty z 15.10.2015 r.

© 2014 tylkojezus.pl