Odpoczynek

Fot Sxc Hu Artunet

Czytając Biblię od jej początku, czyli od Księgi Rodzaju, zapoznajemy się z kolejnymi etapami stwarzania przez Boga świata. Na końcu tego fragmentu znajduje się stwierdzenie: “siódmego dnia Bóg odpoczął”.
Pozostawiając taki zapis, Bóg chciał zwrócić uwagę na to, że ważne są zarówno praca, jak i odpoczynek. Bóg na pewno nie był zmęczony, a jednak chciał zrobić siódmy dzień wolnym.

Czy w twoim życiu jest jeden dzień w tygodniu, w którym odpoczywasz? To nie musi być niedziela, ale bardzo ważne jest, by mieć jeden dzień na odpoczynek i regenerację, a przede wszystkim na dłuższe, swobodne spotykanie się z Panem. Istotne znaczenie ma również sposób, w jaki spędzasz ten dzień.
Czy tego dnia idziesz na spotkanie twojego Kościoła? Czy wykorzystujesz ten wolny czas na dłuższą modlitwę? Czy może śpisz 12 godzin, a resztę dnia oglądasz TV? Tylko przy Bogu można prawdziwie wypocząć.

Wszystkie formy odpoczynku mają istotne znaczenie: zarówno odpoczynek po pracy, sen, jak i urlop.

W Ps.127,1-2 jest mowa o tym, że próżno trudzi się ten, który chce sam własnymi siłami zbudować dom, a nie oddaje tej budowy Panu. Nie musimy polegać na sobie i żyć w świadomości, że nasze życie zależy od nas i naszych wysiłków, nie musimy żyć pod ciągłą presją, jeżeli ufamy Bogu, że On zajmuje się naszymi sprawami. Umiejętność odpoczywania świadczy o naszym zaufaniu. Polegając na Nim i odpoczywając w Jego obecności, odzyskujemy siły i bez zmęczenia możemy dalej robić to, co do nas należy (Iz 40, 27-31).

 

Spotkanie modlitewne, 6.08.2015 r.